Afwegingskader – Kosten, baten, risico’s

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Arcadis
  • Jaar: 2012

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft het COB gevraagd om een instrumentarium te ontwikkelen waarmee de afweging bij projecten met ondergrondse alternatieven verbeterd kan worden. Het COB heeft hiertoe vier sporen uitgezet: leefomgeving (DRIFT), hinder (Royal HaskoningDHV), kosten en baten (Infram/ARCADIS) en de kunst van het afwegen (DGMR/COB). Het voorliggende document betreft de rapportage van Infram/ARCADIS.

Aan de hand van het project ZuidasDok is onderzoek gedaan naar de kosten, baten en risico’s die een rol spelen bij de afweging ondergronds/bovengronds bouwen. Er is onder meer ge├»nventariseerd welke onderliggende criteria er zijn om deze aspecten in een integrale afweging mee te nemen.