Afwegingskader – Hinder

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Bijleveld en Van Weelden
  • Jaar: 2012

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft het COB gevraagd om een instrumentarium te ontwikkelen waarmee de afweging bij projecten met ondergrondse alternatieven verbeterd kan worden. Het COB heeft hiertoe vier sporen uitgezet: leefomgeving (DRIFT), hinder (Royal HaskoningDHV), kosten en baten (Infram/ARCADIS) en de kunst van het afwegen (DGMR/COB). Het voorliggende document betreft de rapportage van Royal HaskoningDHV.

Er is gestart met een literatuuronderzoek naar zowel hinder in procesmatige zin als milieukundige en ruimtelijke hinder (met gevolgen voor de leefbaarheid of kwaliteit van de woonomgeving). Vervolgens is een afwegingskader voor het spoor Hinder ontwikkeld, bestaande uit een stappenplan om hinder in afwegingsprocessen inzichtelijk te maken en transparant af te wegen, en een lijst van milieukundige en ruimtelijke hinderfactoren om hinder meetbaar te maken en het afwegingsproces inhoudelijk te ondersteunen.