Afwegingskader – Toetsing

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Buck Consultants International
  • Jaar: 2012

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft het COB gevraagd om een instrumentarium te ontwikkelen waarmee de afweging bij projecten met ondergrondse alternatieven verbeterd kan worden. Het COB heeft hiertoe vier sporen uitgezet: leefomgeving (DRIFT), hinder (Royal HaskoningDHV), kosten en baten (Infram/ARCADIS) en de kunst van het afwegen (DGMR/COB). De bevindingen en bouwstenen zijn vervolgens door Buck Consultants International getoetst in twee casussen, A9 Amstelveen en A15 Pannerdensch Kanaal. De resultaten vindt u terug in dit rapport.