Afwegingskader – Kwaliteit van de Leefomgeving

Terug naar kennisbank
  • Auteur: DRIFT
  • Jaar: 2012

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft het COB gevraagd om een instrumentarium te ontwikkelen waarmee de afweging bij projecten met ondergrondse alternatieven verbeterd kan worden. Het COB heeft hiertoe vier sporen uitgezet: leefomgeving (DRIFT), hinder (Royal HaskoningDHV), kosten en baten (Infram/ARCADIS) en de kunst van het afwegen (DGMR/COB). Het voorliggende document betreft de rapportage van DRIFT, het afwegingskader voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Dit afwegingskader vormt zowel een structureel ordeningsmiddel als een communicatie-instrument. De inzichten komen onder meer voort uit het wetenschappelijk onderzoek naar transitiemanagement en eerdere publicaties en presentaties van Jan Rotmans (DRIFT) over de transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. De onderzoeksresultaten worden in dit rapport vertaald naar een instrument voor goed opdrachtgeverschap en praktische en bruikbare richtlijnen voor duurzaam en meervoudig gebruik van de oppervlakte.