Basisspecificatie TTI RWS Tunnelsysteem

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Landelijk Tunnelregisseur
  • Jaar: 2011

Samenvatting

‘Basisspecificatie TTI RWS Tunnelsysteem’, versie 1.1 beschrijft de basisspecificatie van Tunnel Technische Installaties (TTI’s), uitgezonderd de Mens Machine Interface (MMI). Het doel van de basisspecificatie is om daarvan de Vraagspecificaties Deel 1 van de TTI van specifieke tunnelprojecten (ook wel de VS1 genoemd) zodanig af te kunnen leiden, dat er uniformiteit tussen de VS1’s van de verschillende projecten ontstaat. Dit doel volgt uit de standaardisatie van het RWS Tunnelsysteem.