Interfaces TTI-civil engineering

Terug naar kennisbank
  • Document code: R701-1
  • Auteur: Kirstein et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Om een tunnel veilig te kunnen gebruiken, zijn zowel een goede constructie als effectieve technische installaties nodig. Daarom is het bij bouw of renovatie van belang dat de disciplines civiele techniek en installatietechniek op elkaar zijn afgestemd. Deze checklist geeft een overzicht van belangrijke interfaces. 

Het COB project ‘Identify the risks’, als onderdeel van het tunnelprogramma, was gericht op het voorkomen van verrassingen tijdens een tunnelrenovatie; inspecties en vooronderzoek geven niet altijd voldoende inzicht. De werkgroep constateerde onder meer dat er vaak risico’s ontstaan waar tunneltechnische installaties (TTI) en de tunnelconstructie elkaar ontmoeten. Daarom zijn deze interfaces per (sub)systeem en component ge├»nventariseerd, met handvatten om beide aspecten op elkaar af te stemmen.