Cybersecurity en tunnelveiligheid

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Jack Blok et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Dit memo beschrijft hoe inhoud kan worden gegeven aan cybersecurity in relatie tot veiligheid in het algemeen en tunnelveiligheid in het bijzonder. Hiermee kan dit aspect worden geïntegreerd in het toetskader voor tunnelveiligheid, waarmee het een integraal onderdeel wordt van het tunnelveiligheidsdossier van de veiligheidsbeambte.

Een ogenschijnlijk (en op papier) veilige tunnel kan wel degelijk onveilig zijn zonder dat de verantwoordelijke tunnelbeheerder en zijn veiligheidsbeambte zich daarvan bewust zijn. Dat komt doordat cybersecurity vooralsnog geen onderdeel is van het toetskader voor tunnelveiligheid zoals bedoeld in de tunnelwet.

In dit memo worden aanbevelingen gedaan om ook de digitale weerbaarheid van een tunnel te laten meespelen in de beoordeling van de tunnelveiligheid. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op de invloed van cybersecurity op betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit. Het memo laat ook zien hoe operationele procesbewaking van cybersecurity kan worden geïntegreerd in de bestaande procesbewaking van de tunnel en hoe de informatiestroom zou kunnen verlopen.