Westerschelde oeververbinding – risicoanalyse van het ontwerp, bouw, financiering en exploitatie

Terug naar kennisbank
  • Document code: JHO-410.V.06.D
  • Auteur: J. K. Vrijlling et al.
  • Jaar: 1993

Samenvatting

In december 1992 is de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft benaderd met het verzoek een risicoanalyse van het project Westerschelde oeververbinding uit te voeren. Het zwaartepunt zou daarbij moeten liggen bij de financiĆ«le risico’s. Doch een oordeel over de technische risico’s in bouw- en eindfase maakte in het licht van mogelijke overschrijdingen in bouwtijd en kosten ook deel uit van het verzoek. Het doel van de analyse is inzicht krijgen in de risico’s voor de overheid en de mogelijkheden om deze risico’s te beperken.

De aanpak van het probleem van de risicobeheersing kan in drie fasen worden verdeeld. Fase 1 bevat een principiĆ«le risicoanalyse op grond van de op dit moment beschikbare informatie. Dit geeft een kwalitatief en kwantitatief inzicht in de risico’s op basis van de conceptovereenkomst betreffende financiering en exploitatie van de WOV en het toetsontwerp van de geboorde tunnel van Rijkswaterstaat. Fase 2 bevat een risicoanalyse van de offertes van de gegadigden voor de financiering en exploitatie en de aanbiedingen van de twee bouwcombinaties. Fase 3 bevat het opzetten en implementeren van een risico-beheerssysteem, bedoeld om tijdens de loop van het project de risico’s te beheersen en te registreren.

In dit rapport wordt fase 1 van de analyse uitgevoerd en het deel van fase 2 dat de door de bouwcombinaties ingediende ontwerpen betreft.