Lekkage in tunnels

Terug naar kennisbank
  • Document code: tcm174-268186
  • Auteur: Ing. L. Leeuw
  • Jaar: 2008

Samenvatting

Dit rapport gaat over de oorzaak en aanpak van lekkages in tunnels, die hoofdzakelijk in dilatatievoegen en in het beton van vloeren, wanden en of tunneldaken kunnen voorkomen. Welke strategie├źn er zijn om die lekkages wel of niet op te lossen? Welke methoden en middelen er zijn en wanneer is de rubbervoeg afdichting niet meer betrouwbaar? Wordt er pas actie ondernomen op het moment van constatering van een lekkage of kunnen we door monitoring (inspectie en metingen) preventieve acties gereed hebben liggen en daardoor gerichte maatregelen ondernemen?

In dit rapport zijn de (opgebouwde praktijk) ervaringen bij diverse tunnels weergegeven en is de duurzaamheid van het rubber voegprofiel onderzocht. Lekkages op het wegdekniveau zijn zeker in de winterperiode met kans op ijsvorming een gevaar voor de verkeersveiligheid. Een wegafsluiting is op dat moment de eerste remedie en dan? Verkeerstunnels zijn alleen nog maar ’s nachts beschikbaar voor gezamenlijke (onderhouds)werkzaamheden Civiel & EM, waarbij de beschikbare tijd in de regel gelimiteerd is tussen 20.00 en 05.00 uur. Monitoring (inspectie en metingen) van tunnels geven die informatie die nodig is om vooraf te kunnen bepalen welke oplossing voor de geconstateerde lekkage te verkiezen of noodzakelijk is.