Maatschappelijke waarde beschikbaarheid wegtunnels Amsterdam

Terug naar kennisbank
  • Document code: cvs14_019
  • Auteur: Peijs, Schrijver en Veldhuijzen van Zanten
  • Jaar: 2014

Samenvatting

In het kader van de verdere professionalisering van het assetmanagement bij de gemeente Amsterdam, is er een catalogus gemaakt waarin per dag van het jaar te zien is wat de maatschappelijke waarde is van de beschikbaarheid van de drie huidige wegtunnels en één toekomstige wegtunnel (anno 2014). Deze catalogus is opgebouwd vanuit een combinatie van verkeerskundige uitgangspunten en kengetallen uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze uitgangspunten en kengetallen zijn in een spreadsheet-rekentool gezet en daarmee is per tunnelbuis doorgerekend wat de maatschappelijke waarde is. Ook zijn diverse andere overzichten gemaakt, zoals het onderscheid van de waarde voor de doelgroepen personenauto’s, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Daarnaast is het verschil tussen een gemiddelde maandag t/m zondag binnen en buiten de zomerperiode berekend.

De catalogus biedt beslisinformatie bij diverse vraagstukken rondom de exploitatie van de Amsterdamse wegtunnels. Het resultaat is al voor een aantal situaties gebruikt, onder andere voor het plannen van onderhoud in de Piet Heintunnel.