Waardering ruimtelijke effecten spoorverdubbeling delft

Terug naar kennisbank
  • Document code: N44001
  • Auteur: D.A.V. Lampe, K.H. Dekker, H.M. Vermande, J.R.P. Nijland, C. Vermaas
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Deze rapportage betreft de casestudie naar de monetarisering ruimtelijke effecten van de spoorverdubbeling in Delft. Het doel is ‘de Leidraad monetarisering van ruimtelijke effecten’

te toetsen en ervaring op te doen met het uitwerken van een casus. Met name de ervaringen uit een praktijksituatie dienen toegevoegd te worden aan de Leidraad N430, die vanuit een meer theoretische invalshoek is samengesteld.