OAT in Little C

Terug naar kennisbank
  • Jaar: 2018

Samenvatting

Tijdens een stage bij de gemeente Rotterdam heeft Bas de Blanken, student Ruimtelijke ordening en planologie van de Hogeschool Rotterdam, in beeld gebracht wat de voor- en nadelen zijn van een systeem voor ondergronds afvaltransport (OAT) in Little C – de geplande woonlocatie vlakbij de Rotterdamse Coolhaven – in vergelijking met de traditionele vorm van afvalinzameling.

De Blanken deed literatuuronderzoek, sprak met deskundigen en maakte een globaal ontwerp voor een OAT in het gebied, inclusief een kostenraming. De studie geeft de gemeente Rotterdam beter zicht op de rol die een OAT kan spelen bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid. Dat maakt het eenvoudiger om deze vorm van afvalinzameling mee te nemen bij beleidskeuzes.