Rijgedrag en beleving van de éénstrookstunnel tunnelbuis bij Nijverdal – Rijsimulatorstudie

Terug naar kennisbank
  • Document code: EWO-012.V.03.D
  • Auteur: M. Martens; C. Tampère
  • Jaar: 2002

Samenvatting

Vraagstelling: De Bouwdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een éénstrookstunnel bij Nijverdal. Bij dit ontwerp spelen de volgende vragen nog een rol: moet de weg een breedte hebben van 5.40m, 6.00m of 6.50m? Is een maximum toegestane snelheid van 80 km/u of van 100 km/u meer gepast? Gedraagt een weggebruiker zich bij een open bak van 600m als aanrijdtraject anders dan bij een toerit van 100m? Is het rijgedrag of de beleving nog anders wanneer een weggebruiker voorliggers heeft? Moet de tunnelwand donker of licht worden uitgevoerd? Wat is de verwachte capaciteit van de tunnel? Om deze vragen te beantwoorden heeft de Bouwdienst een rijsimulatorstudie uit laten voeren bij TNO Technische Menskunde en heeft TNO Inro

capaciteitsschattingen voor de tunnel gemaakt.

Werkwijze: 48 proefpersonen hebben in de TNO rijsimulator door de verschillende tunnelvarianten gereden, waarbij is gekeken naar rijgedrag, werklast, en subjectieve beleving. Aan het einde van alle ritten hebben de proefpersonen ook een vragenlijst ingevuld. Voor de analyse van het rijgedrag zijn alle ritten opgedeeld in 5 weggedeelten. Vervolgens is voor elk weggedeelte de snelheid geanalyseerd, de standaarddeviatie van de snelheid, de laterale positie en de standaarddeviatie van de laterale positie (als maat voor slingeren op de weg), hoe ingespannen men stuurde, en de werklast (gemeten met de Perifere Detectie Taak).