Risicoanalyse energievoorziening in autosnelwegtunnels

Terug naar kennisbank
  • Document code: JHO-362.V.06.D
  • Auteur: tec
  • Jaar: 1993

Samenvatting

In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft TEC een risico-studie uitgevoerd naar de beschikbaarheid van de energievoorziening van een autosnelwegtunnel. In aanvulling op de oorspronkelijke opdracht is een analyse opgesteld betreffende de top-gebeurtenissen die kunnen leiden tot een fataliteit in de tunnel.

Het doel van het verrichten van deze risico-studie is het bepalen van beschikbaarheid van de energievoorziening van een tunnel in verschillende bedrijfsstudies, en het berekenen van de consequenties van de niet-beschikbaarheid, uitgedrukt in het aantal ongevallen (calamiteiten, fataliteiten) in de tunnel. Door het bepalen van deze consequenties kan een relatie worden gelegd naar de normwaarde voor de acceptabele verhoging van het risico van een ongeval wanneer van een tunnel gebruik wordt gemaakt.