SATO 8. Afgezonken tunnels 7 – Beheer en onderhoud

Terug naar kennisbank
  • Document code: tcm21-37411
  • Auteur: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2005

Samenvatting

In SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) heeft Rijkswaterstaat richtlijnen voor het ontwerp van tunnels bijeengebracht. Hoofdstuk 8 ‘SAATU’ gaat over specifieke aspecten van afgezonken tunnels. In paragraaf 8.7 wordt ingegaan op het beheer en onderhoud.

Het doel van beheer en onderhoud is om te voorkomen dat zich ernstige calamiteiten voordoen en dat er een onnodig snelle achteruitgang in waarde en levensduur van de tunnel plaatsvindt. Daarvoor dienen er regelmatig onderdelen te worden ge├»nspecteerd en te worden onderhouden. Om het beheer en onderhoud te optimaliseren en tot een juiste verhouding tussen kosten en kwaliteit te komen, dient gestart te worden met het inventariseren en evalueren van risico’s en knelpunten die van invloed zijn op het civieltechnisch beheer en onderhoud van de tunnel.

SAATU gaat onder meer in op schoonmaak- en herstelmaatregelen, monitorings- en inspectiemethoden, onderhoudsstrategie├źn en garantstellingen.