Van boekenkast naar digitaal

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Janssens et al.
  • Jaar: 2021

Samenvatting

Het investeren in en het beheren van een digitale tunneltweeling past volgens beheerders niet altijd bij de omvang en complexiteit van hun tunnel(s). Digitalisering kan echter wel een positieve invloed hebben. Een kwartiermakersgroep van het COB heeft vooronderzoek gedaan voor het definiƫren van die invloed.

Wat is een juiste eerste stap voor digitalisering met het oog op tunnelbeheer? Wat is er voor tunnelbeheerorganisaties te halen uit digitale tweelingen, en onder welke randvoorwaarden? De kwartiermakersgroep heeft een basis gelegd om deze en soortgelijke vragen te beantwoorden.

Er zijn een hoofddoelstelling en subdoelen gedefinieerd voor digitalisering vanuit het oogpunt van de tunnelbeheerder. Daarnaast is een generiek stakeholderoverzicht gemaakt, zodat er zicht is op de precieze doelgroep. Tot slot is een structuur opgezet voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte: hiermee kan onderzocht worden waar en hoe digitalisering beheerders zou kunnen ondersteunen.