Kennisbank

De kennisbank van het COB bevat honderden (onderzoeks)rapporten, richtlijnen, handboeken, leidraden en tekeningen; afkomstig van Rijkswaterstaat of opgesteld door het COB en haar participanten. Vrijwel alle documenten zijn gratis te downloaden.

Met het tekstveld hieronder kunt u vrij zoeken in de kennisbank. U kunt de zoekresultaten verfijnen met de filters in de rechterkolom. Heeft u het juiste document gevonden? Klik dan op het resultaat om de details te bekijken. Onderaan de detailpagina vindt u de downloadknop.

Heeft u een kennisdocument (zonder commercieel doeleinde) dat u graag wilt toevoegen aan de kennisbank? Maak dan gebruik van onze uploadpagina. Uw toelichting kunt u mailen aan: info@cob.nl.

Alleen publicaties gepubliceerd van tot en met
Sorteer op:
Zoek naar
Resultaten 1 - 7 van 2242

Lekkage in tunnels II

auteur: Leo Leeuw
jaar: 2018
samenvatting: Deze publicatie is een vervolg op het rapport 'Lekkage in tunnels' uit 2008. Beide publicaties beschrijven de werkwijze van het aanboren en injecteren van lekke dilatatievoegen in tunnels en wegonderdoorgangen, het injecteren van scheuren in beton en de toe te passen materialen en het onderzoek van de rubbermetalen voegstroken (type W9Ui).

Procesmatige aanpak tunnellekkages

auteur: Van Riel et al.
jaar: 2018
samenvatting: Het is een bekend gegeven dat alle tunnels in zekere mate lekken, hebben gelekt of nog kunnen gaan lekken. In sommige gevallen is die lekkage dermate groot dat er iets aan gedaan moet worden. Met deze handreiking wordt beoogd tunnelbeheerders te ondersteunen die met vragen rondom tunnellekkages worden geconfronteerd.

Brandwerendheid beton in tunnels

auteur: Rijkswaterstaat
jaar: 2018
samenvatting: Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat – in geval van een extreem grote brand – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton dat gebruikt is in wegtunnels die na 2008 zijn opgeleverd. Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2).De tunnels van Rijkswaterstaat zijn veilig om te gebruiken, onder andere door de strenge eisen die in Nederland gesteld worden aan brandveiligheid. Tunnels hebben veel veiligheidssystemen om de impact van een brand te beperken.

Kader veiligheidsvoorzieningen verdiepte wegen, korte overkappingen en gedeeltelijk gesloten constructies

auteur: Jean-Luc Beguin (RWS-GPO)
jaar: 2017
samenvatting: Borgen van de veiligheid van de weggebruikers op een voldoende niveau en op kosteneffectieve wijze, in lijn met de Integrale Veiligheidsfilosofie van het Steunpunt Tunnelveiligheid.

The empowerment of the underground

auteur: Breeuwsma
jaar: 2017
samenvatting: Voor zijn afstuderen aan de opleiding Culture, Organization & Management aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam heeft Matthijs Breeuwsma onderzoek gedaan naar de besturing van inter-organisationele projecten in de ondergrondse infrastructuursector.

Kader Veiligheidsmanagement

auteur: Rijkswaterstaat
jaar: 2017
samenvatting: Dit document beschrijft de manier waarop binnen Rijkswaterstaat het veiligheidsmanagement is ingericht, met de daarbij gewenste proactieve veiligheidscultuur. De wijze waarop de veiligheid binnen de primaire processen is georganiseerd is nader beschreven in onderliggende kaders en richtlijnen.

Verkorten tunnelafsluiting door virtueel testen

auteur: Steirteghem et al.
jaar: 2017
samenvatting: Nederland en België staan aan de vooravond van een groot aantal tunnelrenovatieprojecten. Bij veel van deze renovaties zal een volledige afsluiting van de tunnel noodzakelijk zijn om de werkzaamheden vlot en veilig te kunnen uitvoeren. Deze paper belicht de mogelijkheden en randvoorwaarden van virtueel testen als middel om de duur van een volledige afsluiting bij tunnelrenovaties te verkorten.

Ook interessant: