Kennisbank

De kennisbank van het COB bevat honderden (onderzoeks)rapporten, richtlijnen, handboeken, leidraden en tekeningen; afkomstig van Rijkswaterstaat of opgesteld door het COB en haar participanten. Vrijwel alle documenten zijn gratis te downloaden.

Met het tekstveld hieronder kunt u vrij zoeken in de kennisbank. U kunt de zoekresultaten verfijnen met de filters in de rechterkolom. Heeft u het juiste document gevonden? Klik dan op het resultaat om de details te bekijken. Onderaan de detailpagina vindt u de downloadknop.

Heeft u een kennisdocument (zonder commercieel doeleinde) dat u graag wilt toevoegen aan de kennisbank? Maak dan gebruik van onze uploadpagina. Uw toelichting kunt u mailen aan: info@cob.nl.

Alleen publicaties gepubliceerd van tot en met
Sorteer op:
Zoek naar
Resultaten 1 - 7 van 2226

Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen

auteur: Victor Hopman
jaar: 2016
samenvatting: In het kader van het onderzoeksprogramma Geo-Impuls is bij Deltares in Delft een proefveld ingericht met in de grond gevormde palen. Het doel is te onderzoeken hoe defecten in de palen opgespoord kunnen worden. Dit rapport beschrijft de opzet van de veldproef.

Proceedings ISTSS 2016

jaar: 2016
samenvatting: This report includes the Proceedings of the 7th International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS) held in Montreal, Canada, 16-18th of March, 2016.

Aanvullende incidenten Schiphol spoortunnel

auteur: ir. Cees de Vries MBA, regiodirecteur ProRail Rand-stad Noord
jaar: 2015
samenvatting: In de periode september tot en met november 2012 werd het treinverkeer in de Schiphol-tunnel meerdere malen verstoord door brand- en rookmeldingen, waarvan sommige waarschijnlijk onterecht waren. Naar aanleiding van deze incidenten hebben ProRail en NS indertijd aan Horvat & Partners gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de incidenten als gevolg van brand- en rookmeldingen die zich voordeden in de Schipholspoortunnel.

Alternatieve brandstoffen presentatie Dirk Schaap IenM

auteur: Dirk Schaap, ministerie van I&M
jaar: 2015
samenvatting: Tijdens de kennissessie Alternatieve brandstoffen van het KPT op 11 maart 2015 presenteerde Dirk Schaap de ontwikkelingen op het gebied het rijden op verschillende alternatieve brandstoffen zoals CNG, LNG en waterstof.

Approximate travelling distances of watermist droplets in tunnels

auteur: Richard Crosfield : Angelo Cavallo : Francesco Colella
jaar: 2015
samenvatting: “In most cases, FFFS are not capable of extinguishingvehicle fires. The aims are to: slow down firedevelopment, reduce or completely prevent fire fromspreading to other vehicles, provide for safe evacuation,maintain tenability for fire-fighting operations, protect thetunnel structure and limit environmental pollution.To fulfil these purposes, the FFFS must [amongst other things] bedesigned to handle air velocities in the range of 10 m/sthat can result from ventilation system operation ornatural effects…”

Brandweeroptreden bij incidenten met LNG

auteur: Manon Oude Wolbers
jaar: 2015
samenvatting: LNG (Liquefied Natural Gas) is een brandbaar gas dat vloeibaar wordt gemaakt door het zeer sterk af te koelen. LNG is een mengsel met als hoofdbestanddeel methaan (aardgas).Daarnaast bevat LNG mogelijk restgassen zoals stikstof, propaan en ethaan. De voordelen van LNG als brandstof zijn de relatief hoge energiedichtheid en de relatief lage uitstoot aan lucht-vervuilende stoffen, zoals CO2 (kooldioxide), NOx (stikstofoxiden) en SO (zwaveldioxide).LNG is een sterk opkomende brandstof voor de transportsector.

Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels

auteur: Ministerie I&M
jaar: 2015
samenvatting: Deze circulaire strekt ertoe vooraf duidelijkheid te geven over de redenen voor de beslissing om een wegtunnel in een bepaalde tunnelcategorie onder te brengen en over de wijze waarop de Minister tot die beslissing komt. In de praktijk is gebleken dat zowel wegbeheerders als overheden en bedrijfsleven behoefte hebben aan die duidelijkheid.

Ook interessant: