Het COB zoekt een platformcoördinator Beheer en onderhoud

Sluitingsdatum: 15 april 2018

Assetmanagement is een belangrijk thema binnen het ondergronds bouwen. Daarom heeft het Nederlands Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en Ondergronds Ruimtegebruik (COB) een platform Beheer en onderhoud van tunnels opgericht. Voor dit platform zijn we op zoek naar een coördinator.

Platform Beheer en onderhoud van tunnels

Een COB-platform bestaat uit een groep deskundigen vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers die gezamenlijk een agenda maken. Tijdens de bijeenkomsten en werkbezoeken wordt gewerkt aan drie doelstellingen:

 1. Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en zo informeel van elkaar kunnen leren.
 2. Het identificeren van gezamenlijke opgaven die ook gezamenlijk worden uitgeplozen en vervolgens worden uitgewerkt en doorontwikkeld.
 3. Zich door anderen van buiten het eigen werkveld laten inspireren en het daardoor ontwikkelen van een gezamenlijke visie.

Afhankelijk van het onderwerp vormen de platformdeelnemers soms subgroepen die een thema verder uitwerken en na enige tijd weer aan de groep teruggeven. Een belangrijke succesfactor is het creëren van sectorbreed draagvlak bij de deelnemers.

Het platform Beheer en onderhoud heeft als scope ‘beheer en instandhouding van tunnels met alle hiertoe behorende civiele en VTTI-systemen’, waarbij

 • beheer betrekking heeft op de inrichting en implementatie van processen;
 • instandhouding de operationele/technische werkzaamheden omvat.

Wat doet de platformcoördinator beheer en onderhoud

 1. De platformcoördinator zorgt voor drie tot vier platformbijeenkomsten per jaar. Hij/zij bereidt ze voor, woont ze bij en verzorgt de follow-up.
 2. In 2018 en 2019 is hij/zij ook projectleider voor een aantal projecten in het tunnelprogramma die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van tunnels, zoals:
  • Handreiking ‘Ken je tunnel’
  • De kloof tussen project en onderhoud

  En zal hij/zij de verbindende schakel zijn vanuit het platform voor twee andere projecten in het tunnelprogramma:

  • Risico’s in kaart – naar voorspelbaar onderhoud
  • Van boekenkast naar digitaal

  Voor meer informatie over het tunnelprogramma zie: www.cob.nl/tunnelprogramma.

Kerntaken en kenmerken

Een COB-coördinator heeft intensief contact met het netwerk van het COB. Belangrijke kerntaken zijn het opzetten van een platform en/of het activeren van platformleden en het enthousiasmeren van het netwerk om met tijd en geld bij te dragen aan COB-projecten. Dat vereist praktische slimheid en een ondernemende houding. Samenwerken en het delen van kennis en ervaring staan centraal. Zie de bijlage (rechts) voor meer informatie over de taken.

Wij zoeken een coördinator van het platform Beheer en onderhoud met de volgende kenmerken:

 • Kan goed overzicht houden over de verschillende projecten, platforms en ontwikkelingen binnen het COB en de ontwikkelingen die in de branche spelen.
 • Is ondernemend in zijn gedrag, en heeft een drive om concrete producten op te leveren.
 • Heeft veel te maken (gehad) met dagelijks en groot onderhoud; is bijvoorbeeld (adviseur van een) objectbeheerder of assetmanager (geweest).
 • Is procesgericht en kent kwaliteitsprocessen, bv. PAS 55 of ISO 55000.
 • Heeft affiniteit met civiele techniek en technische systemen.
 • Beschikt over een netwerk binnen de overheid (landelijk en regionaal) en de aannemerij.
 • Heeft minimaal vijf jaar ervaring in het vakgebied.

Zie de bijlage (rechst) voor de kenmerken en uitgangspunten van het COB. Als u zich hier niet van harte in kunt vinden, raden we u aan niet te solliciteren.