Projectleiders voor drie vervolgprojecten Kennisarena kabels en leidingen

De projecten in de Kennisarena kabels en leidingen zijn goed op stoom óf al opgeleverd, en daardoor zijn er nieuwe vraagstukken aan het oppervlak gekomen. Zijn dit nou net vraagstukken waar u veel vanaf weet en bent u iemand die partijen kan samenbrengen, complexe materie kan doorgronden en tot concrete, praktische oplossing kan komen? Solliciteer dan naar de rol van projectleider!
NB. De eerste gesprekken met kandidaten worden momenteel gevoerd.

Projectleider Capaciteitsvraagstuk in beeld gezocht

Om de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur toekomstbestendig te maken zijn er veel ingrepen nodig. Steeds vaker worden zorgen geuit over de beschikbare capaciteit om de genoemde opgaven tijdig te kunnen uitvoeren. Dit blijkt onder meer uit een COB-enquête, waarin door participanten is aangegeven dat capaciteitskwesties de meest urgente bottleneck vormen in de sector. Er is te weinig personeel, de kabels zijn op of er is te weinig ruimte beschikbaar om netten aan te leggen of stations te plaatsen. Maar waar wringt nu precies de schoen? Aan welke rollen en functionarissen is er tekort? Welke procesonderdelen duren daardoor langer? Wat zijn de directe effecten hiervan op de doorlooptijden? Wat zijn de gevolgen van vertragingen? Om oplossingen te bedenken voor capaciteitsproblemen is het eerst noodzakelijk om inzicht te krijgen in de omvang, aard en de kenmerken van het probleem.

De projectleider van dit project is allereerst belast met de vertaling van de vraag naar inzicht in capaciteit naar een concreet plan van aanpak. Bent u iemand die bekend is met de kabels- en leidingenbranche, dit onderwerp vanuit de verschillende stakeholders kan benaderen, gemakkelijk contact legt en contacten heeft in de gehele breedte van het kabels- en leidingenvakgebied? Solliciteer dan op deze functie!

Projectleider Proefsleuven database gezocht

Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegraven om informatie te krijgen over dat wat daar onder de grond ligt. Met deze data wordt vervolgens niets meer gedaan. Is een proefsleuvendatabase levensvatbaar? Waar breng je dat onder? Wat zouden de randvoorwaarden moeten zijn? Dit project gaat dat uitzoeken.

De projectleider van dit project is allereerst belast met de vertaling van voor- en nadelen naar een concreet plan van aanpak. Bent u iemand die de verschillende kanten van de voor- en nadelen van een proefsleuvendatabase kan belichten, die de markt wil bevragen en onderzoek kan doen naar de voors en tegens van een dergelijke database? Solliciteer dan op deze functie!

Projectleider Maatregelencatalogus duurzaamheid gezocht

De kabel- en leidingsector heeft een hoog aandeel in het Nederlandse energieverbruik. Daarnaast worden er veel materialen gebruikt en afvalstromen gegenereerd en leggen kabel- en leidingstroken een groot ruimtebeslag waarbij overlap bestaat met gebieden die waardevol zijn op gebied van biodiversiteit. Er is dus veel potentie voor een substantiële bijdrage op gebied van duurzaamheidsdoelstellingen als de kabel- en leidingsector verduurzaamt. Maar welke materialen zijn beschikbaar die een langere levensduur hebben en geschikt zijn voor circulaire economie? Om in beeld te brengen welke maatregelen er op dit moment al zijn op gebied van onder andere emissiereductie, circulariteit en bevorderen van biodiversiteit, is het wenselijk om een catalogus op te stellen die stakeholders kan inspireren, gidsen, faciliteren en uitdagen om in beweging te komen.

De projectleider van dit project is allereerst belast met de verdere uitwerking van het plan van aanpak. Bent u iemand die een inventarisatie kan maken van (categorieën van) duurzaamheidsmaatregelen en het plan van aanpak verder uit te werken? Solliciteer dan op deze functie!