Maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels

De filterfunctionaliteit is nog in ontwikkeling. Laat het weten als u hierover wilt meedenken!
Filteren

Denkt u mee?

Bij het schrijven van het groeiboek werd al snel duidelijk dat er véél informatie te delen is. Om het de lezer makkelijker te maken, zijn er filters bedacht waarmee de inhoud van het groeiboek afgestemd kan worden op een specifieke situatie. De lezer kan bijvoorbeeld aangeven voor welke fase en voor welke rol hij informatie zoekt, waarna alleen de teksten overblijven die precies daarvoor relevant zijn. Maar: wanneer is iets relevant? Bij het toekennen van de filters bleek dat een lastige vraag. Daarom werken de filters op dit moment nog niet goed; bij het activeren van de filters blijft vrijwel alle inhoud zichtbaar, er wordt nagenoeg niets weggefilterd.

In 2020 zal de filterfunctionaliteit verder worden ontwikkeld. Als u suggesties heeft of ons wilt helpen, dan horen we dat graag. Neem contact op via info@cob.nl of 085 4862 410.

Maatregelen
Type maatregel
Er zijn vier typen maatregelen: verlichting, ventilatie, gebouwen en "energiesysteem en noodstroomvoorziening"
verlichting
ventilatie
gebouwen
energie
Energiebesparing
Er wordt op twee manieren een indicatie gegeven van het energiebesparingspotentieel. Ten eerste wordt de besparing kort beschreven, in sommige gevallen door een onderbouwing vanuit referenties. Er worden geen expliciete percentuele besparingen genoemd, omdat tunnels sterk van elkaar verschillen en het combineren van maatregelen de procentuele besparing die gehaald kan worden sterk kan beïnvloeden. Om wel een duidelijke indicatie te geven van de te behalen energie-efficiëntievoordelen is ten tweede een label toegevoegd waaruit snel is op te maken hoe de maatregelen zich onderling verhouden. De labels zijn weergegeven als batterijen.
1
2
3
4
5
Kosten-baten
Er is expliciet gekozen om weg te blijven van harde getallen op het gebied van kosten en opgebrachte energiewinst. Omdat elke tunnel anders is, zullen ook de kosten en opbrengsten voor elke tunnel net anders uitpakken. Om toch te kunnen aangeven in hoeverre de kosten, gemoeid met een maatregel, zich verhouden tot de energiebesparing, wordt in dit document gebruikgemaakt van een klassering met vijf labels.
1
2
3
4
5
Technisch uit-ontwikkeld
Voor alle technieken/maatregelen die zijn beschreven in dit document geldt dat ze al volledig ontwikkeld en bewezen zijn tot een eindproduct dat zich in de praktijk bewezen heeft. Hier is expliciet voor gekozen omdat het expertteam praktische houvast wil bieden voor energiereductie in de huidige maatschappij. De technieken/maatregelen zijn echter niet altijd al specifiek toegepast in tunnels, of zijn pas recent voor het eerst toegepast in tunnels. Om een beeld te geven van de mate van ‘toegepastheid’, zijn ook hiervoor drie verschillende labels toegekend.
1
2
3
Sluit filters
Dagelijkse quiz
Kwis - Maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels
22 mei 2023
Stelling /
Ga naar het groeiboek

PDF-versie

Om dit groeiboek offline te bekijken, kunt u via de link hieronder een pdf-versie (3-5 MB) downloaden. Deze pdf blijft een momentopname: na verloop van tijd kan de gedownloade pdf afwijken van het online groeiboek.


Download pdf-versie

Participeren?

Het groeiboek heet niet voor niets groeiboek: de inhoud kan à la minute bijgewerkt worden om het boek beter te laten aansluiten bij de praktijk. Daar hebben we wel uw hulp voor nodig. Als u iets ziet wat niet klopt, of als u aanvullingen heeft, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen. Na overleg kunt u dan rechten krijgen om het groeiboek aan te passen. De aanpassingen worden altijd nog even nagekeken voordat ze online komen.

Participatie groeiboek

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Inhoudsopgave

    Geleerde lessen:
    Geleerde lessen

    Maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels – versie 2023