Maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels
Filter op relevante tekst voor onderstaande maatregelen
Filteren
Maatregelen
Type maatregel
Er zijn vier typen maatregelen: verlichting, ventilatie, gebouwen en "energiesysteem en noodstroomvoorziening"
verlichting
ventilatie
gebouwen
energie
Energiebesparing
Er wordt op twee manieren een indicatie gegeven van het energiebesparingspotentieel. Ten eerste wordt de besparing kort beschreven, in sommige gevallen door een onderbouwing vanuit referenties. Er worden geen expliciete percentuele besparingen genoemd, omdat tunnels sterk van elkaar verschillen en het combineren van maatregelen de procentuele besparing die gehaald kan worden sterk kan beïnvloeden. Om wel een duidelijke indicatie te geven van de te behalen energie-efficiëntievoordelen is ten tweede een label toegevoegd waaruit snel is op te maken hoe de maatregelen zich onderling verhouden. De labels zijn weergegeven als batterijen.
1
2
3
4
Kosten-baten
Er is expliciet gekozen om weg te blijven van harde getallen op het gebied van kosten en opgebrachte energiewinst. Omdat elke tunnel anders is, zullen ook de kosten en opbrengsten voor elke tunnel net anders uitpakken. Om toch te kunnen aangeven in hoeverre de kosten, gemoeid met een maatregel, zich verhouden tot de energiebesparing, wordt in dit document gebruikgemaakt van een klassering met vijf labels.
1
2
3
4
5
Technisch uit-ontwikkeld
Voor alle technieken/maatregelen die zijn beschreven in dit document geldt dat ze al volledig ontwikkeld en bewezen zijn tot een eindproduct dat zich in de praktijk bewezen heeft. Hier is expliciet voor gekozen omdat het expertteam praktische houvast wil bieden voor energiereductie in de huidige maatschappij. De technieken/maatregelen zijn echter niet altijd al specifiek toegepast in tunnels, of zijn pas recent voor het eerst toegepast in tunnels. Om een beeld te geven van de mate van ‘toegepastheid’, zijn ook hiervoor drie verschillende labels toegekend.
1
2
3
Sluit filters

PDF-versie

Om dit groeiboek offline te bekijken, kunt u via de link hieronder een pdf-versie (12 MB) downloaden. Deze pdf wordt dagelijks geactualiseerd, maar blijft een momentopname: na verloop van tijd kan de gedownloade pdf afwijken van het online groeiboek.


Download pdf-versie

Participeren?

Het groeiboek heet niet voor niets groeiboek: de inhoud kan à la minute bijgewerkt worden om het boek beter te laten aansluiten bij de praktijk. Daar hebben we wel uw hulp voor nodig. Als u iets ziet wat niet klopt, of als u aanvullingen heeft, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen. Na overleg kunt u dan rechten krijgen om het groeiboek aan te passen. De aanpassingen worden altijd nog even nagekeken voordat ze online komen.

De velden met * zijn verplicht.

Inhoudsopgave

    Geleerde lessen:
    Geleerde lessen

    Maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels