Ontwerpen met algoritmen

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbonden worden. Maar hoe werkt dat precies, waar zijn gemeenten mee geholpen? Het COB-netwerk gaat dat onderzoeken.

Algoritmen kunnen de verschillende ontwikkelingen die impact hebben op de ondergrondse kabels en leidingen tot in detail voorspellen. Vanuit deze algoritmen ontstaan scenario’s voor reconstructies of randvoorwaarden die gesteld moeten worden bij nieuwe ontwikkelingen. Algoritmen kunnen een derde en vierde dimensie toevoegen aan de inpassing van ondergrondse infra door in de ontwerpfase de diepte in te gaan (derde dimensie) en fasering in tijd (vierde dimensie). Dit zijn conclusies uit het project Vol onder maaiveld, waarin een team al een eerste inventariserend onderzoek heeft uitgevoerd.
>> Bekijk projectplan (pdf, 0.2 MB)

Veerle Steenhuisen (Fugro) is aangesteld om het project concreter uit de werken. De eerste stap is het ophalen van de behoeften. Wat is er nodig en zou ontwikkeld moeten worden? Wat zou de gemeenten helpen? Wat zijn daarvoor globaal de kosten? Waar zou eventuele financiering te vinden zijn? Met een dergelijk serieus programmaplan, waarin randvoorwaarden staan beschreven als basis, willen de koplopergemeenten toewerken naar een prototype dat in de praktijk is toe te passen.

Verdiepingsslag: expertsessie kunstmatige intelligentie

Het onderzoeksrapport is bijna klaar. Voor de puntjes op de i wordt een digitale expertsessie georganiseerd over kunstmatige intelligentie (AI) als hulpmiddel bij ondergrondse inpassingvraagstukken. Er zijn al gerichte uitnodigingen verstuurd, maar extra expertise is altijd welkom!

Tijdens de sessie komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat zou een volgende stap kunnen zijn om de inpassingsvraagstukken door middel van AI te helpen oplossen?
  • Wat en wie heb je daarvoor nodig?
  • Welke praktische toepassingen kunnen we met elkaar bedenken?

Voor de sessie wordt uitgegaan van zo’n tien personen vanuit een aantal gemeenten (3 tot 4) en marktpartijen (6 tot 7). Als er veel meer animo is, zal mogelijk een tweede sessie worden gepland. Met de deelnemers wordt een datum vastgelegd; zij krijgen vooraf het concept-onderzoeksrapport en praktische informatie over de sessie.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 7 april 2021 bij Manon Bouwer: manon.bouwer@cob.nl / 085 4862 410.

Presentatie van het innovatieteam op Flexival-tv 2020.

Deelnemers

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Locatie: Den Haag, Henri Faasdreef 312
Marja Exterkate, rol: Reviewer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Veerle Steenhuisen, rol: Projectleider

Gemeente Alphen aan den Rijn

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer
Martin van Vianen, rol: Deelnemer

Gemeente Amersfoort

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Projectmanagementbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Deelnemer
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Reviewer

Gemeente Breda

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Alette Barel, rol: Deelnemer
Huub Wirken, rol: Deelnemer
Lex Geervliet, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Deventer

Locatie: Deventer, Grote Kerkhof 1
Jan Pluim, rol: Deelnemer
Paul Woudwijk, rol: Deelnemer
Tom Nijmeijer, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer
Jos van Wersch, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Dienst Gebiedsontwikkeling

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer

Gemeente Zoetermeer

Locatie: Zoetermeer, Stadhuisplein 1
Albert Slingerland, rol: Deelnemer
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Deelnemer

Gemeente Zwolle

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Pepijn Quik, rol: Deelnemer

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Reviewer
The People Group Software & Trainingen

The People Group Software & Trainingen

Locatie: Nieuwkuijk, Middelweg 2
Viktor de Haan, rol: Deelnemer