Ontwerpen met algoritmen

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbonden worden. Maar hoe werkt dat precies, waar zijn gemeenten mee geholpen? Het COB-netwerk gaat dat onderzoeken.

Algoritmen kunnen de verschillende ontwikkelingen die impact hebben op de ondergrondse kabels en leidingen tot in detail voorspellen. Vanuit deze algoritmen ontstaan scenario’s voor reconstructies of randvoorwaarden die gesteld moeten worden bij nieuwe ontwikkelingen. Algoritmen kunnen een derde en vierde dimensie toevoegen aan de inpassing van ondergrondse infra door in de ontwerpfase de diepte in te gaan (derde dimensie) en fasering in tijd (vierde dimensie). Dit zijn conclusies uit het project Vol onder maaiveld, waarin een team al een eerste inventariserend onderzoek heeft uitgevoerd.
>> Bekijk projectplan (pdf, 0.2 MB)

Veerle Steenhuisen (Fugro) heeft als projectleider een eerste onderzoek gedaan naar de behoeften van gemeenten. Wat is er nodig en zou ontwikkeld moeten worden? Wat zou de gemeenten helpen? Wat zijn daarvoor globaal de kosten? Waar zou eventuele financiering te vinden zijn? Met een dergelijk serieus programmaplan, waarin randvoorwaarden staan beschreven als basis, willen de koplopergemeenten toewerken naar een prototype dat in de praktijk is toe te passen.

Projectleider voor vervolg gezocht!

In de eindrapportage zult u zien dat de volgende stap het formuleren van een uitvraag is. Denkt u daarvoor de aangewezen persoon te zijn? Solliciteer dan uiterlijk vrijdag 9 juli 2021!

De nieuwe projectleider is iemand die goed kan luisteren en de eisen en wensen van meerdere gemeenten begrijpt en deze helder en concreet kan opschrijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de projectleider verstand heeft van softwareontwikkeling, en dan bij voorkeur op het gebied van algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI). Het is handig als de projectleider affiniteit heeft met de bijzondere wereld van de ondergrondse kabels en leidingen, maar het is niet strikt noodzakelijk; met nieuwsgierigheid, luistervermogen en begrip kom je een heel eind. Het doel is een afgestemd, compleet openbaar programma van eisen te formuleren die alle gemeenten kunnen gebruiken. Het gaat om een betaalde functie van 100 uur, die alleen beschikbaar is voor participanten van het COB.

Solliciteren kan door middel van een e-mail aan Manon Bouwer: manon.bouwer@cob.nl. Stuur uw cv mee en geef een korte motivatie. U hoort dan zo snel mogelijk van ons!

Verdiepingsslag: expertsessie kunstmatige intelligentie

Het onderzoeksrapport is bijna klaar. Voor de puntjes op de i is een digitale expertsessie georganiseerd over kunstmatige intelligentie (AI) als hulpmiddel bij ondergrondse inpassingsvraagstukken. Tijdens de sessie kwamen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat zou een volgende stap kunnen zijn om de inpassingsvraagstukken door middel van AI te helpen oplossen?
  • Wat en wie heb je daarvoor nodig?
  • Welke praktische toepassingen kunnen we met elkaar bedenken?

De bijdragen worden verwerkt in het eindrapport.

Presentatie van het innovatieteam op Flexival-tv 2020.

Deelnemers vooronderzoek

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
René Rummens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Alan Cyrus, rol: Deelnemer bijeenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Locatie: Den Haag, Henri Faasdreef 312
Marja Exterkate, rol: Reviewer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Veerle Steenhuisen-Terhorst, rol: Projectleider

Gemeente Alphen aan den Rijn

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer
Martin van Vianen, rol: Deelnemer

Gemeente Amersfoort

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening

Locatie: Amsterdam, Jodenbreestraat 25
Marco Scheffers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Guido Hobeijn, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marten Klein, rol: Deelnemer
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Reviewer
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Breda

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Alette Barel, rol: Deelnemer
Huub Wirken, rol: Deelnemer
Lex Geervliet, rol: Deelnemer
Ruben Klijn, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Deventer

Locatie: Deventer, Grote Kerkhof 1
Jan Pluim, rol: Deelnemer
Paul Woudwijk, rol: Deelnemer
Tom Nijmeijer, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer
Jos van Wersch, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Dienst Gebiedsontwikkeling

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer
Binne Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Zoetermeer

Locatie: Zoetermeer, Stadhuisplein 1
Albert Slingerland, rol: Deelnemer
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Deelnemer

Gemeente Zwolle

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Pepijn Quik, rol: Deelnemer

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Harm van Oorschot, rol: Deelnemer bijeenkomst
John Driessen, rol: Reviewer
John Driessen, rol: Deelnemer bijeenkomst
The People Group Software & Trainingen

The People Group Software & Trainingen

Locatie: Nieuwkuijk, Middelweg 2
Viktor de Haan, rol: Deelnemer

Deelnemers vervolgproject

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening

Locatie: Amsterdam, Jodenbreestraat 25
Marco Scheffers, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Marten Klein, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alex Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Deelnemer
Gemeente Rotterdam Datagedreven werken Datafabriek - onderdeel Datalab

Gemeente Rotterdam Datagedreven werken Datafabriek - onderdeel Datalab

Locatie: Rotterdam, Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90
Faysal el Massoudi, rol: Deelnemer
Yugesh Raghoenath, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ronald Zandbergen, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer

Gemeente Zoetermeer

Locatie: Zoetermeer, Stadhuisplein 1
Lilian Harteveld-van 't Slot, rol: Deelnemer