Flexival 2020: Flexival-tv!

Nieuwe inzichten, dwarsverbanden en humor zijn vaste ingrediënten van het Flexival. Een congres voor out-of-the-boxdenkers en zij die dat willen worden. Vorig jaar begon een nieuwe traditie: naast ondergrondse ordening staan ook kabels en leidingen centraal op deze dag. Dit jaar was het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL) zelfs mede-organisator. Én kunt u, om zo veel mogelijk mensen gezond te houden, gewoon thuisblijven zonder iets te missen.

Al maken de broodnodige gezondheidsmaatregelen het nog zo moeilijk, het COB zal het netwerk altijd op volle toeren laten draaien. Zeker in de wereld van de kabels en leidingen is momenteel zo veel urgentie dat stilstaan geen optie is. Daarom werd het Flexival op 17 april 2020 omgetoverd tot Flexival-tv. Iedereen die om 14.00 uur online ging, maakte het live mee. Actuele onderwerpen, inspirerende sprekers en interactieve sessies. Alle gasten zaten op de eerste rij!

Op het programma

De kennisarena

Waar vorig jaar nog de kennisanalyse van Common ground voor ondergrondse infra werd gepresenteerd, stond nu het vervolg op het programma. Er wordt hard gewerkt aan de opzet van een kennisarena, waarin niet alleen projecten van het COB maar ook die van andere organisaties bij elkaar komen. Belangrijke spelers uit de wereld van de kabels en leidingen spraken zich op Flexival-tv uit over deze gezamenlijke kennisontwikkeling. Ook hoorde u welke projecten er klaarstaan, of al volop bezig zijn!
>> Lees meer over de kennisarena

Innovaties in de binnenstedelijke ondergrond

Op het Flexival 2019 werd het project Vol onder maaiveld afgetrapt; een zoektocht naar slimme oplossingen om maatschappelijke ambities te realiseren in de volle binnenstedelijke ondergrond. En nu liggen er zeven concrete innovatieve ideeën! Van schaalbare experimenten, een ‘distributie-etagère’ en zelfvoorzienende wijken tot ontwerpen via algoritmen, het gebruik kades en grachten en biomimicry.
>> Lees meer en bekijk de pitches

Podcasts

Beluister onderstaande podcasts via je favoriete podcast-app.

Prof. dr. Alfons van Marrewijk

Alfons van Marrewijk is bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie aan de VU Amsterdam, met als specialisatie de antropologie van cultuurinterventies in complexe publiek-private netwerken. Samen met zijn onderzoeksgroep verkent hij de mogelijkheden van samenwerking in de besluitvorming over en de aanleg van ondergrondse netwerken. In de podcast wordt Alfons geïnterviewd over de samenwerking die nodig is om complexe opgaven ten aanzien van ondergrondse kabels en leidingen het hoofd te kunnen bieden.

Podcast prof. Han Slootweg

Han Slootweg is directeur assetmanagement en lid van de hoofddirectie van Enexis. Als deeltijdhoogleraar Smart grids aan de TU Eindhoven heeft hij meegewerkt aan meer dan honderd wetenschappelijke publicaties over een diversiteit aan thema’s gerelateerd aan elektriciteitsvoorziening. In de podcast wordt Han geïnterviewd vanuit zijn rol als voorzitter van het Platform Netbeheerders. Hij vertelt over het programma integrale ketensamenwerking in de ondergrond, waarin diverse organisaties, waaronder het Platform Netbeheerders en het COB, gaan samenwerking aan kennisontwikkeling.

Voor Flexival-tv maakte Harry Bijl (links op de foto’s) een podcast met Alfons van Marrewijk (linkerfoto) en met Han Slootweg. (Foto: COB)