Flexival 2020: Flexival-tv!

Nieuwe inzichten, dwarsverbanden en humor zijn vaste ingrediënten van het Flexival. Een congres voor out-of-the-boxdenkers en zij die dat willen worden. Vorig jaar begon een nieuwe traditie: naast ondergrondse ordening staan ook kabels en leidingen centraal op deze dag. Dit jaar is het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL) zelfs mede-organisator. Én kunt u, om zo veel mogelijk mensen gezond te houden, gewoon thuisblijven zonder iets te missen.

Al maken de broodnodige gezondheidsmaatregelen het nog zo moeilijk, het COB zal het netwerk altijd op volle toeren laten draaien. Zeker in de wereld van de kabels en leidingen is momenteel zo veel urgentie dat stilstaan geen optie is. Daarom wordt het Flexival op 17 april 2020 omgetoverd tot Flexival-tv. Als u zich aanmeldt en die dag om 14.00 uur online gaat, maakt u het live mee. Actuele onderwerpen, inspirerende sprekers en interactieve sessies. Waar u ook zit, u zit altijd op de voorste rij.

Wat u zoal kunt verwachten

De kennisarena

Waar vorig jaar nog de kennisanalyse van Common ground voor ondergrondse infra werd gepresenteerd, staat nu het vervolg op het programma. Er wordt hard gewerkt aan de opzet van een kennisarena, waarin niet alleen projecten van het COB maar ook die van andere organisaties bij elkaar komen. Belangrijke spelers uit de wereld van de kabels en leidingen spreken zich uit over deze gezamenlijke kennisontwikkeling.

Daarnaast krijgt u de kans uw stempel te drukken op de kennisarena. Er zijn thema’s en vraagstukken, maar waar moeten we beginnen? Alle ballen op …? Stap binnen in de kennisarena-in-wording en geef aan welke opgave voor ú het meest urgent is. Zo heeft u direct invloed op de invulling van projecten.

Podcast prof. dr. Alfons van Marrewijk

Alfons van Marrewijk is bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie aan de VU Amsterdam, met als specialisatie de antropologie van cultuurinterventies in complexe publiek-private netwerken. Samen met zijn onderzoeksgroep verkent hij de mogelijkheden van samenwerking in de besluitvorming over en de aanleg van ondergrondse netwerken. Dat móet aanknopingspunten bieden.

Podcast prof. Han Slootweg

Han Slootweg is directeur assetmanagement en lid van de hoofddirectie van Enexis. Sinds 2009 is Han ook deeltijdhoogleraar Smart grids aan de TU Eindhoven. Hij is (co-)auteur van meer dan honderd wetenschappelijke publicaties over een diversiteit aan thema’s gerelateerd aan elektriciteitsvoorziening. Han fungeert bovendien als voorzitter van het Platform Netbeheerders. Deze organisatie is aanspreekpunt voor overheidsinstanties en ketenpartners als het gaat om ondergrondse infrastructuur. Het Platform Netbeheerders wisselt informatie uit en formuleert gezamenlijke standpunten over onderwerpen zoals het voorkomen van graafschade en het efficiënt registreren van kabels en leidingen.

Voor Flexival-tv maakte Harry Bijl (links op de foto’s) een podcast met Alfons van Marrewijk (linkerfoto) en met Han Slootweg. (Foto: COB)

In beeld: innovaties in de binnenstedelijke ondergrond

Op het Flexival 2019 werd het project Vol onder maaiveld afgetrapt; een zoektocht naar slimme oplossingen om maatschappelijke ambities te realiseren in de volle binnenstedelijke ondergrond. En nu liggen er zeven concrete innovatieve ideeën! Van schaalbare experimenten, een ‘distributie-etagère’ en zelfvoorzienende wijken tot ontwerpen via algoritmen, het gebruik kades en grachten en biomimicry.