Casus Amsterdam: Bellamybuurt

In Amsterdamse buurten is de beschikbare ruimte in de onder- en bovengrond zeer beperkt, terwijl er voor maatschappelijke opgaven veel toegevoegd moet worden en de gemeente streeft naar een aantrekkelijke, groene, openbare ruimte. Een realistische ontwerpoplossing voor de Bellamybuurt moet dienen als voorbeeld.

Er komt in de komende jaren een ongekende opgave op Amsterdam af, ten gevolge van de energietransitie en klimaatadaptatie. In bijna de helft van de bestaande Amsterdamse buurten (175 stuks) moet een warmtenet worden aangelegd, moet het elektriciteitsnet versterkt, dataverkeer gefaciliteerd en de riolerings- en drinkwatervoorziening op plaatsen vernieuwd of uitgebreid. Daarnaast spelen grote opgaven als klimaatadaptatie (regenwaterberging en hittebescherming), mobiliteit en leefbaarheid. Al deze dingen hebben beslag op de openbare ruimte, zowel boven- als ondergronds.

Voortgang ontwerpstudie

Presentatie ontwerpteam

In juni 2021 hebben de ontwerpteams van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte hun eerste plannen en ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenten. Bekijk hieronder de presentatie aan Amsterdam:

Ontwerpstudie-Stad-x-Ruimte_Presentatie-juni2021_Amsterdam

Lokaal atelier

Elke deelnemende gemeente organiseert lokale ateliers om de ontwerpteams en studenten van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte alles te vertellen over de projectlocatie en de kans te geven hun vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de stad en lokale experts.

Via de ontwerpstudie hoopt de gemeente antwoord te krijgen op vragen als: Hoe kunnen we dingen slim combineren? Hoe blijven we flexibel en toekomstbestendig? Hoe kunnen we slim faseren om overlast voor omwonenden te beperken? Hoe houden we de kosten van ontwerp en uitvoering redelijk? Welke vraagstukken en afwegingen komen in het proces naar voren? Zijn de ambities realiseerbaar zowel organisatorisch als financieel en zijn ze ook wenselijk? Welke kaders kunnen we opstellen voor een stadsbrede aanpak en voor samenwerking met de ketenpartners?

Het ontwerpteam

H.U.S. (healthy urban systems), Arup en MGR Infra gaan in de aanpak van ontwerpen in de openbare ruimte uit van systeemdenken. Zij bouwen een inclusief en democratisch proces op, dat belanghebbenden centraal stelt bij het vormgeven van de onderzoeksrichtingen- en oplossingen.