Casus Leuven: Boudewijnstadion

De infrastructuur en sommige gebouwen tussen de Diestsesteenweg en Stadionlaan in Leuven zijn aan vernieuwing toe. Het stadsbestuur heeft behoefte aan een langetermijnvisie voor het gebied om haar investeringen te kunnen plannen. Er moet een masterplan komen dat zowel het ruimtelijk rendement als de ruimtelijke kwaliteit verhoogt, een aangepast programma van functies omvat en de relatie met de omgeving verbetert.

Het gebied rondom het Boudewijnstadion is momenteel een voorzieningencluster met een erg laag ruimtelijk rendement. Als alles goed gaat, komt er binnenkort een trambus met gegarandeerde doorstroming, en dan wordt de halte een locatie voor knooppuntontwikkeling. De tribune van het stadion heeft erfgoedwaarde en moet bovendien in gebruik blijven.

De randvoorwaarden en het beleidskader zijn bepaald in het ruimtelijk structuurplan Leuven, in het strategisch project Regionet Leuven en in de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven. Het structuurplan beschouwt de Dieststesteenweg als een stedelijk as voor voorzieningenclusters. Regionet Leuven wil het aanbod aan bouwmogelijkheden in de ruime regio rond Leuven kanaliseren naar de knooppunten van een uit te bouwen regionaal vervoerssysteem van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en fietssnelwegen.

Lokale ateliers

Elke gemeente organiseert lokale ateliers om de ontwerpteams en de aangesloten studenten alles te vertellen over de projectlocatie en de kans te geven hun vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de stad en lokale experts.

Zowel het ontwerpteam als de stad waren zeer enthousiast over het bezoek in Leuven. De toelichting verliep organisch, elk punt van de presentatie kwam als vanzelf aan bod tijdens de wandeling. Het ontwerpteam gaf aan dat ze dit lokale atelier als zeer waardevol hebben ervaren. De stad heeft wel hoge verwachtingen, waar een ontwerpstudie misschien niet voor bedoeld is. Anderzijds kan het onderzoek zeker wel een bijdrage leveren aan het waarmaken van de ambities.

De studenten haakten later aan bij de rondleiding. Zij maakten een goede indruk op het ontwerpteam; in de studie zullen ze voor sommige aspecten samen optrekken.