Casus Leuven: Boudewijnstadion

De infrastructuur en een aantal gebouwen tussen de Diestsesteenweg en Stadionlaan in Leuven zijn aan vernieuwing toe. Het stadsbestuur heeft behoefte aan een langetermijnvisie voor het gebied om haar investeringen te kunnen plannen. Er moet een masterplan komen dat zowel het ruimtelijk rendement als de ruimtelijke kwaliteit verhoogt, een aangepast programma van functies omvat en de relatie met de omgeving verbetert.

Het gebied rond het Boudewijnstadion is momenteel een voorzieningencluster met een erg laag ruimtelijk rendement. Als alles goed gaat, komt er binnenkort een trambus met gegarandeerde doorstroming, de halte wordt een locatie voor knooppuntontwikkeling. De tribune van het stadion heeft erfgoedwaarde en moet bovendien in gebruik blijven.

De randvoorwaarden en het beleidskader zijn bepaald in het ruimtelijk structuurplan Leuven, in het strategisch project Regionet Leuven en in de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven. Het structuurplan beschouwt de Dieststesteenweg als een stedelijk as voor voorzieningenclusters. Regionet Leuven wil het aanbod aan bouwmogelijkheden in de ruime regio rond Leuven kanaliseren naar de knooppunten van een uit te bouwen regionaal vervoerssysteem van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en fietssnelwegen.

Voortgang ontwerpstudie

Presentatie ontwerpteam

Op 25 juni 2021 hebben de ontwerpteams van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte hun eerste plannen en ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenten. Bekijk hieronder de presentatie over Leuven:

Ontwerpstudie-Stad-x-Ruimte_Presentatie-juni2021_Leuven

Lokaal atelier

Elke deelnemende gemeente organiseert lokale ateliers om de ontwerpteams en studenten van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte alles te vertellen over de projectlocatie en de kans te geven hun vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de stad en lokale experts.

Dit bezoek aan Leuven was een groot succes. De toelichting verliep organisch, elk punt van de presentatie kwam als vanzelf aan bod tijdens een wandeling. Het ontwerpteam gaf aan dat ze dit lokale atelier als zeer waardevol hebben ervaren. De stad heeft hoge verwachtingen, waar een ontwerpstudie misschien niet voor is bedoeld, maar het onderzoek kan zeker bijdragen aan het waarmaken van de ambities.

De studenten liepen een deel van de rondleiding mee. Zij maakten een goede indruk op het ontwerpteam. In de studie trekken ze voor sommige aspecten samen op.

Het ontwerpteam