Casus Maastricht: Nazareth

De Maastrichtse woonwijk Nazareth ligt ingesloten tussen een spoorlijn en de A2. De gemeente is van plan het noordelijke en middelste deel van de wijk te herstructureren. Het doel is het vastgoed te verbeteren, de openbare ruimte beter in te richten en sociaaleconomische kansen te benutten. Daarnaast zijn er duurzaamheidsambities.

Momenteel is er weinig groen in de openbare ruimte in Nazareth. De verharding is bovendien verouderd. De gemeente wil meer aandacht voor prettige ontmoetingsplekken, recreatie en langzaam verkeer. Om de wijk op sociaaleconomisch gebied te verbeteren, wil de gemeente onder meer een nieuw buurtcentrum realiseren. De omgeving moet bijdragen aan een positieve gezondheid en beweging stimuleren.

Met het oog op de toekomst moet het vastgoed gerenoveerd worden en vindt er nieuwbouw plaats. Dit alles met lokale en duurzame materialen en volgens de eisen van ‘Bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG). Ook klimaatadaptie is nodig: er komt een nieuwe, gescheiden riolering en meer infiltratievoorzieningen.

Voortgang ontwerpstudie

Presentatie ontwerpteam

In juni 2021 hebben de ontwerpteams van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte hun eerste plannen en ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenten. Bekijk hieronder de presentatie aan Maastricht:

Ontwerpstudie-Stad-x-Ruimte_Presentatie-juni2021_Maastricht

Lokaal atelier

Elke deelnemende gemeente organiseert lokale ateliers om de ontwerpteams en studenten van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte alles te vertellen over de projectlocatie en de kans te geven hun vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de stad en lokale experts.

De ontwerpstudie is voor de gemeente vooral bedoeld als second opinion. Missen ze geen onderdelen? Hoe doen andere gemeenten dit? Hoe kunnen ze koppelkansen vergroten?

Het ontwerpteam

‘Team Grondwerk is een multidisciplinair team uit Rotterdam. Ons team beschouwt de ondergrond als fundamenteel onderdeel van de stad en daarmee dus als ontwerpopgave voor stedenbouwkundigen en architecten. We zien in de uitvraag en context van de ontwerpstudie Stad x Ruimte een kansrijke opgave en uitdaging om een nieuwe balans te vinden tussen de wereld boven en onder de grond.

Het kernteam bestaat uit twee stedenbouwkundigen (Bureau UFO, OBSCURA), een architecte (-C A-S-) en een landschapsarchitect (OTO Landscape Architecture) met ervaring in complexe stedelijke opgaven en een bijzondere fascinatie voor actuele ontwikkelingen rond transitievraagstukken. Zij zijn goed op elkaar ingespeeld en werken in verschillende samenwerkingsverbanden aan projecten op het raakvlak van deze verschillende disciplines.

Voor deze opgave wordt samengewerkt met Studio Bereikbaar. Zij maken complexe mobiliteitsvraagstukken inzichtelijk en begrijpelijk door de benodigde informatie centraal te stellen. Studio bereikbaar werkt data-driven; met behulp data-analyse en een goede dosis creativiteit en inventiviteit visualiseren zij hoe een systeem in elkaar zit. Dit leidt tot sterke beelden met vertelkracht: het verhaal als verbinder tussen cijfers, vragen, ambities en doelen. Daarnaast werken we samen met Rotterdam Engineering, een toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau voor de ondergrondse infrastructuur. Zij werken met een scherp oog voor de technische mogelijkheden, de praktische uitvoering en de actuele wet- en regelgeving en zullen het team voorzien van de benodigde technische inzichten rond deze opgave.’