Casus Maastricht: Nazareth

De Maastrichtse woonwijk Nazareth ligt opgesloten tussen de spoorlijn en de A2. De gemeente is van plan het noordelijke en middelste gedeelte te herstructureren. Het doel is het vastgoed te verbeteren, de openbare ruimte beter in te richten en sociaal-economische kansen te benutten. Daarnaast zijn er duurzaamheidsambities.

Momenteel is er weinig ‘groen’ in de openbare ruimte in Nazareth. De verharding is bovendien verouderd. De gemeente wil meer aandacht voor prettige ontmoetingsplekken, recreatie en langzaamverkeer. Om de wijk op sociaal-economisch gebied te verbeteren, wil de gemeente onder meer een nieuw buurtcentrum realiseren. De omgeving moet bijdragen aan een ‘positieve gezondheid’ en beweging stimuleren.

Met het oog op de toekomst zal het vastgoed gerenoveerd moeten worden en vindt er nieuwbouw plaats. Dit alles met lokale en duurzame materialen, en volgens de eisen voor Bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Ook klimaatadaptie is nodig: er komt een nieuwe, gescheiden riolering en meer infiltratievoorzieningen.

De ontwerpstudie is voor de gemeente vooral bedoeld als ‘second opinion’: Missen ze geen onderdelen? Hoe doen andere gemeenten dit? Hoe kunnen ze koppelkansen vergroten?