Casus Mechelen: Ragheno

Met het treinstation van Mechelen aan de ene kant en de Vaart Mechelen-Leuven aan een andere kant, kent het gebied Ragheno een zéér strategische ligging. Er is een masterplan dat voorziet een herontwikkeling tot een uitermate duurzame gemengde woon- en werkwijk in een zeer groene omgeving. De case voor de ontwerpstudie, het parkgebouw, bevindt zich op een strategisch kruispunt.

De ruggengraat van het masterplan wordt gevormd door een parkstructuur. Op de kruising van deze structuur en de hoofdontsluitingsstructuur komt het parkgebouw. Door de ligging is dit gebouw direct zichtbaar vanuit het treinstation. In het masterplan is al vastgelegd dat het gaat om een bouwvolume van een kelder van vier bouwlagen en een torenvolume van vijftien bouwlagen. Het programma hierbinnen moet nog verfijnd worden.

Het ontwerp moet voorzien in publieksgerichte functies in de onderste bouwlagen, tweehonderd parkeerplaatsen op de verdiepingen (met transformatiemogelijkheid naar andere functies) en gestapeld gezinsvriendelijk wonen. Het parkgebouw moet een voorbeeld worden in slim omgaan met de beschikbare ruimte en de manier waarop gebouwen een schakelrol op zich kunnen nemen binnen een wijkontwikkeling. De stad wenst hier in te zetten op vernieuwende concepten. Wat zijn de voorwaarden (programma) met betrekking tot een kwalitatieve invulling van de bouwlagen om deze strategische rol te vervullen?