Casus Mechelen: Ragheno

Met het treinstation van Mechelen aan de ene kant en de Vaart Mechelen-Leuven aan een andere kant, is het gebied Ragheno zéér strategische gelegen. Er is een masterplan voor herontwikkeling van het gebied, tot een uiterst duurzame gemengde woon- en werkwijk in een zeer groene omgeving. De casus voor de ontwerpstudie betreft het parkgebouw en bevindt zich op een strategisch kruispunt.

De ruggengraat van het masterplan is een parkstructuur. Op de kruising van deze structuur en de hoofdontsluitingsstructuur komt het parkgebouw. Door de ligging is dit gebouw direct zichtbaar vanuit het treinstation. In het masterplan is al vastgelegd dat het gaat om een bouwvolume van een kelder van vier bouwlagen en een torenvolume van vijftien bouwlagen. Het programma hierbinnen moet nog verfijnd worden.

Het ontwerp van het team van Stad x Ruimte moet voorzien in publieksgerichte functies in de onderste bouwlagen, gestapeld gezinsvriendelijk wonen en tweehonderd parkeerplaatsen op de verdiepingen, met transformatiemogelijkheid naar andere functies. Het parkgebouw moet exemplarisch zijn voor slim omgaan met ruimte en de manier waarop gebouwen een schakelrol hebben binnen een wijkontwikkeling. De stad wenst in te zetten op vernieuwende concepten. Wat zijn de voorwaarden (programma) met betrekking tot een kwalitatieve invulling van de bouwlagen om deze strategische rol te vervullen?

Voortgang ontwerpstudie

Presentatie ontwerpteam

In juni 2021 hebben de ontwerpteams van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte hun eerste plannen en ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenten. Bekijk hieronder de presentatie aan Mechelen:

Ontwerpstudie-Stad-x-Ruimte_Presentatie-juni2021_Mechelen

Het ontwerpteam

Team Tek is samengesteld uit Tek architecten, Royal HaskoningDHV en Wieke Villerius. De leden van het team zijn ervaren in ontwerpstudies, eerder werkten zij samen aan de studie Stad van de toekomst in Rotterdam Alexander.

  • Tek architecten maakt integrale ontwerpen van gebouwen en hun omgevingen. Ze zijn gespecialiseerd in het combineren van transformatie, nieuwbouw en ontwerp van buitenruimte. Deze complexe vraagstukken vertalen zij naar effectieve en logische interventies. ‘Onze gebouwen en omgevingen zijn stevige structuren die in de tijd steeds anders in gebruik genomen kunnen worden.’
  • Het team wordt aangevuld met Royal HaskoningDHV, aangevoerd door Bas Mentink. Met zijn brede kennis van duurzaamheid en circulariteit waarborgt hij de hoge ambitie op dit vlak in het plan. Ook coördineert hij de andere specialisten en de eventuele betrekking van aanvullende experts binnen het bedrijf.
  • Wieke Villerius completeert het team. Als stedenbouwkundige bij De Zwarte Hond is zij betrokken bij tal van grootschalige gebiedsontwikkelingen. Zij is sterk in de ‘zachte kanten’ van de opgave en het strategisch afwegen van uiteenlopende belangen.

‘We willen onze inzichten uit de Stad van de toekomst concreet toepassen en een stap verder brengen. Voor de ontwerpstudie Stad x Ruimte in Mechelen betekent dit dat we in eerste instantie het speelveld goed onderzoeken; de huidige situatie, het nieuwe gebiedsplan en alle fases daartussen. Wat kan het gebouw betekenen voor de ontwikkeling van Ragheno en haar directe omgeving ?

In tweede instantie willen we de kansen van meervoudig ruimtegebruik onderzoeken, om maximale toekomstwaarde te waarborgen. Hierbij kan de ondergrond een belangrijke rol spelen, omdat dit een middel is om het gebruik van het plot te optimaliseren en bestaande hoogteverschillen te integreren.

De opgave is complex doordat hij bestaat uit meerdere tegenstrijdige opgaven. Deze zullen met ontwerpend onderzoek los van elkaar blootgelegd worden, om vervolgens tot een heldere synthese te kunnen komen.’