In Nederland en België, maar ook wereldwijd, is de renovatieopgave voor tunnels enorm. Het is onbetaalbaar en voor de bereikbaarheid zeer onwenselijk om al deze objecten tegelijkertijd te renoveren. Er is echter te weinig kennis voorhanden om een goede assetmanagementstrategie te bepalen. Het COB-netwerk wil een eerste stap zetten door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s.

De renovatieopgave geldt feitelijk voor alle kunstwerken, maar tunnels vormen een bijzondere groep objecten doordat er:

  • weinig fundamentele en praktische kennis is over de daadwerkelijke levensduur van de constructie zelf, bijvoorbeeld over de veroudering van beton, voegen, overgangen en funderingen;
  • weinig fundamentele en praktische kennis is over de relatie tussen de fysieke omgeving van de tunnel (bodem, grondwater, veranderende rivierdieptes en breedtes, aanleg overige constructies) en de verwachte levensduur van het object;
  • weinig fundamentele en praktische kennis is over de relatie tussen de levensduur van de tunnel en veranderende verkeersbelasting, het verdichten van het netwerk, het opkruipen van de stedelijke omgeving, etc.;
  • er nooit gekeken is naar de onderlinge relatie tussen voorgaande aspecten en de inventarisatie van mogelijke onbekende risico’s.

Het COB heeft het tot zijn ambitie gemaakt om een eerste slag te maken in het verhelderen van dit vraagstuk door een (position)paper op te stellen met de tien belangrijkste risicogebieden en de mate waarin we nu grip hebben op die risico’s. De werkgroep – met engineers, wetenschappers en experts uit de praktijk – zal gebruikmaken van forensic engineering, waarbij er naar de tunnel en zijn omgeving wordt gekeken alsof er een falen heeft plaatsgevonden en de oorzaak achterhaald moet worden.

In het tunnelprogramma is inzicht in de daadwerkelijke levensduur een van de speerpunten van de ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen. Het onderzoek zal daarom op die plek worden voortgezet.
>> Lees meer

Activiteiten rondom de position paper

In een subsessie op het tweelandencongres Grenzeloos renoveren op 30 mei 2017 is de eerste draft van de paper gepresenteerd.Na het verwerken van de eerste feedback, is tijdens het World Tunnel Congress in Bergen op 12 juni een bijeenkomst georganiseerd waarop de geïnventariseerde risico’s met Nederlandse en internationale WTC-deelnemers zijn gedeeld. Met de experts is van gedachten gewisseld om het paper verder te verrijken. Vervolgens is de paper gepresenteerd op de STUVA Conference in december 2017. Daarna is de werkgroep aan de slag gegaan met het inrichten van een actieplan binnen het tunnelprogramma.

Workshop 2017

Gezien de veelheid aan personen en projecten die op dit moment bezig zijn met dit vraagstuk, organiseerde het COB op 5 december 2017 een workshop om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Rijkswaterstaat, marktpartijen en wetenschap vertelden waar zij mee bezig zijn, wat ze willen bereiken en welke puzzels ze nu hebben. Doelstelling van de workshop was het kennismaken met elkaars werk/invalshoeken, het op hoofdlijnen eens worden over een gezamenlijk plan van aanpak, een go of no/go voor het oprichten van een COB-expertgroep en het nadenken over de te betrekken renovatieprojecten (wie willen we er nog meer bij, wat gaan we waar doen en wie gaat wie betrekken).

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ronald Heijmans, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
, rol: Begeleider/Facilitator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jan van Dalen, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Adam Bezuijen, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Kees Blom, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid
Individuele deelnemers
Pieter Roozenbeek, rol: Lid
Maarten van den Berg, rol: Lid
Johan Kuppens, rol: Lid
Jur Fijen, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Jop Janssen, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

K_Dekker bouw & infra b.v. -

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Peter Hoogen, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid
Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Tjitse van Dijk, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Edwin Westerduijn, rol: Lid
Rolf Dollevoet, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Han Roebers, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Martijn Blom, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Giel Klanker, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Alexander Bakker, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Caroline den Besten, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Johan Naber, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ad Nieuwenhuyzen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Carolien Nieuwland, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Frank Nijland, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Gerrit Wolsink, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Theo van Maris, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stephan van der Horst, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Bas van Goor, rol: Lid

Sweco Nederland B.V. -

Locatie: Eindhoven, Zernikestraat 17
Pieter Kuyck, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Kristina Reinders, rol: Lid
Klaas van Breugel, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid
Kenneth Gavin, rol: Lid
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Lid
Cormac Reale, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sallo van der Woude, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid