Expertteam Piet Heintunnel

Ook de Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Het groeiboek Renoveren kun je leren, het project KIS Maastunnel en de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels zijn hiervoor zeer interessant. Het projectteam van de Piet Heintunnel gaat daarom samenwerken met het COB om deze kennis te benutten. Daarnaast wordt ook weer nieuwe kennis en ervaring ingebracht en gedeeld met het netwerk.

De Piet Heintunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland. De tunnel werd geopend in 1997 en met zijn lengte van 1,5 kilometer was het destijds de langste autotunnel van Nederland. Anno 2016 is de tunnel toe aan grootschalige renovatie om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Drie COB-trajecten relevant zijn voor dat project. Het groeiboek ‘Renoveren kun je leren’ bevat de lessen van de renovatie van de Velsertunnel, binnen KIS Maastunnel is er gekeken naar het selecteren van een bouwteam op basis van kwaliteit, integraliteit en samenwerking, en het project Energiereductie tunnels heeft maatregelen opgesteld om het energieverbruik van tunnels drastisch te verminderen. Het team van de Piet Heintunnel heeft aangegeven dat zij gebruik wil maken van de ontwikkelde kennis, en ook door middel van participatie aan deze trajecten de kennis en ervaring vanuit de renovatie van de Piet Heintunnel wil inbrengen. In oktober 2016 is de samenwerking van start gegaan.

Expertteam

Mede vanuit de bestaande COB-trajecten is er een breed expertteam samengesteld voor de Piet Heintunnel. Als eerste stap heeft dit team samen met het projectteam gekeken naar de stand van zaken: de contractuele en samenwerkingscontext, de energie- of duurzaamheidsambities en de technische en veiligheidsvraagstukken. In drie sessies met het projectteam en in twee sessies met alleen het expertteam is bekeken wat de gemeente Amsterdam kan helpen om het project tot een succes te maken, hoe risico’s vermeden kunnen worden en hoe de geleerde lessen van dit project vertaald kunnen worden naar algemene lessen in de digitale groeiboeken.

De bevindingen en adviezen van het expertteam zijn teruggekoppeld aan het projectteam. Er wordt nu gekeken naar een mogelijk vervolg.

Voor het netwerk

De kennis die tijdens het samenwerkingsproject wordt opgedaan en verzameld, wordt na afloop veralgemeniseerd, zodat het gehele COB-netwerk deze kan benutten. De inhoud van het groeiboek ‘Renoveren kun je leren’ wordt bijvoorbeeld aangepast en/of uitgebreid, evenals de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels.