Themakaart Bouw en het COB

De thema’s op de Themakaart Bouw, die in opdracht van de Bouwcampus en Bouwend Nederland is ontwikkeld, zijn volgens COB-participanten ook relevant voor tunnels.
(Foto’s: Vincent Basler)

Kunnen we tunnels zo bouwen en renoveren dat de ruimtelijke kwaliteit van onze steden toeneemt?

Tjeerd Roozendaal,
gemeente Amsterdam

Wat is de werkelijke levensduur van tunnels?

Wout Broere,
TU Delft

Gaat big data de aanpak van onderhoud en aanleg fundamenteel veranderen?

Léon Soulier,
Siemens

Gaat een tunnel ooit energie opwekken in plaats van kosten?

Henry van de Pluym,
NedMobiel

Kan de tunnel van de toekomst onze exportpositie verbeteren?

Hans Kooijman,
Strukton

Hoeveel interactie komt er tussen de tunnel en de (weg)gebruiker?

Hans de Man,
Soltegro

Wanneer zijn tunnels duurzaam klimaatbestendig?

Jacco Buisman,
Movares

Gaan nieuwe materialen ervoor zorgen dat tunnels nooit meer dicht hoeven voor groot onderhoud?

Jean Luc Beguin,
Rijkswaterstaat