Logistiek bij tunnelrenovatie

Het project Logistiek bij tunnelrenovatie levert een handreiking en best practices op voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van tunnelrenovaties om de logistiek bij een tunnelrenovatie goed te laten verlopen. De handreiking is ook toepasbaar voor het uitvoeren van nachtelijk onderhoud.

Logistiek bij tunnelrenovatie is alles wat komt kijken bij het voorbereiden, plannen, besturen en uitvoeren van mensen, materiaal en materieel nodig voor de uitvoering van een tunnelproject. Kortom, de juiste middelen op de juiste tijd en plek in de juiste aantallen en alles wat nodig is om dit voor elkaar te krijgen van ontwerp tot en met organisatie.

Dit project is gebaseerd op de basisuitwerking die gedaan is in het groeiboek Renoveren, hoofdstuk Logistiek management. Die basis wordt verrijkt met kennis en ervaring uit andere sectoren. De uitkomsten van dit project worden weer verwerkt in het groeiboek.

Doelen van het project

  1. Bewustwording creëren over het belang van logistiek in tunnelrenovaties, met als ultiem doel strakke, realistische en veilige ombouwplanningen voor tunnels.
  2. Praktische handvatten geven voor logistiek bij tunnelrenovaties.
  3. Best practices verzamelen die helpen bij het uitwerken van de logistiek, daarbij ook gebruikmakend van kennis en ervaring van spoor/tramtunnels en uit andere sectoren.Plan van aanpak 2023

Plan van aanpak 2023

In 2023 wordt de handreiking doorontwikkeld op twee punten:

1. Afwegingsmodel voor het toepassen van de maatregelen uit de handreiking in praktijksituaties
Bij welke uitdagingen past welke set aan maatregelen? Vanuit die uitdaging ontstaat een risicoprofiel en is de vraag in welke procesfase de meeste winst te halen is. Het afwegingsmodel wordt verwerkt in een module voor een cursus/workshop.

2. Logistiek in relatie tot duurzaamheid
Duurzaamheid en logistiek hebben een nauwe relatie. Efficiënt gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen met minimale verspilling en afval wordt steeds belangrijker. Specifiek voor tunnelrenovaties moet de logistieke opgaaf in relatie tot duurzaamheid concreet gemaakt worden, om uiteindelijk de relatie met de MKI (Milieukostenindicator) te kunnen leggen.

Lunchlezing 

Op 21 juni 2023 verzorgden Arjan Tromp en Jessica van Rijn een lunchlezing in de vorm van een online webinar, waarin zij de kansen van logistiek bij tunnelrenovaties nader toelichtten. 

Download nu de handreiking

Eind 2022 was de inhoud al vrijwel klaar, maar nu is het rapport er dan echt: Logistiek bij tunnelrenovaties. In de handreiking wordt per projectfase een ‘menukaart’ aangeboden van logistieke maatregelen. Per maatregel is aangegeven welke partij – opdrachtgever en/of opdrachtnemer – een belangrijke rol speelt bij de implementatie. De praktische invulling wordt nader toegelicht met ervaringen en best practices uit de geanalyseerde praktijkprojecten.
>> Naar rapport op kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Handreiking logistiek bij tunnelrenovaties 1.0

Gereed
2

Verrijking hoofdstuk ‘Logistiek management’ in groeiboek Renoveren.

Q4 2023
3

Toepassen en evalueren van de handreiking op nieuwe en lopende projecten.

Q4 2023
4

Extra: afwegingsmodel voor het toepassen van de maatregelen uit de handreiking in praktijksituaties. Deze deliverable zou medio 2023 uitkomen, maar is wat vertraagd door hoge werkdruk.  

Q1 2024

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Lunchlezing over handreiking op 21 juni 2023.

Extra

Vier bijeenkomsten van het projectteam.

Alle deliverables

Verwerken afwegingsmodel in een module/serious game/cursus/workshop.

4

Verkennen opgave logistiek in relatie tot duurzaamheid.

Extra

Wat vooraf ging

Bij tunnelrenovaties en onderhoudsnachten in wegtunnels en spoortunnels blijkt vaak dat er veel (werk)tijd verloren gaat, omdat monteurs, materiaal en materieel niet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Gevolg is dat er tijdens een afsluiting minder werk dan gepland gedaan kan worden. De planning loopt uit en kosten worden overschreden. Met als ultiem gevolg het niet halen van opleverdatum, met alle gevolgen van dien (boetes, negatieve media-aandacht, OG-ON) .

Ook binnen het COB-netwerk wordt op verschillende plekken geworsteld met de uitvoering van renovaties in de beschikbare tijdslots (WBU-tijden). Actueel zijn de Kiltunnel, de Heinenoordtunnel, het omvangrijke PTZ-programma van Rijkswaterstaat. Daarbij zijn de WBU-tijden verschillend. In het verleden ervoeren participanten hoe logistiek goed kan gaan (bijvoorbeeld VIT2), maar ook hoe het minder gaat (bijvoorbeeld Willemsspoortunnel). Voor het COB zijn beide ervaringen waardevol.

In 2021 heeft het platform Tunnels & Veiligheid samen met platform Beheer & Onderhoud een platformbijeenkomst gehouden met dit thema, waaruit geleerd is dat in andere sectoren (zoals bijvoorbeeld de chemie) dit vraagstuk ook speelt. Uit de bijeenkomst is gebleken dat tunnelland nog lang niet op het gewenste niveau zit en wegtunnels en spoortunnels ook nog een wereld van verschil is in logistiek denken.

Logistiek heeft ook een sterke link met veiligheid. Denk hierbij aan de hulpdiensten die door de tunnelbuizen kunnen komen en bij sommige tunnels moet er rekening gehouden worden met busdiensten en verloskundigen die door de tunnel heen geleid moeten worden. Logistiek niet op orde leidt vaak per definitie tot onveilige situaties (rommelige bouwplaats, conflicterende stromen van mensen en materieel). En andersom: veiligheid op orde vraagt ook om een logistiek uitgewerkt plan.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jessicia van Rijn, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Marco Vermeulen, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dieter van Staveren, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Etienne Fijnaut, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid