Platform Beheer en onderhoud

Veel tunnels in Nederland bevinden zich aan het einde van hun levensduur. Tussen nu en tien jaar moeten zij worden opgeknapt en slim worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Te denken valt hierbij aan technische aspecten als zinkvoegen en ICT, maar ook organisatorisch moeten bergen worden verzet. Het COB-platform Beheer en onderhoud benut en combineert kennis uit haar netwerk. 

We staan voor een instandhoudingsopgave, die talloze vragen oproept. Veel partijen werken al aan oplossingen, maar uitwisseling van kennis en ervaring zorgt voor efficiëntie en kan leiden tot slim beheer en onderhoud. Het COB speelt een belangrijke rol in de uitwisseling van kennis en ervaringen.

Het platform Beheer en onderhoud heeft de volgende doelen:

  • Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en informeel van elkaar kunnen leren.
  • Het zich laten inspireren door mensen binnen en buiten het eigen werkveld.
  • Het identificeren van opgaven die vervolgens gezamenlijk worden uitgeplozen.
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke kijk en het uitwerken van oplossingen.

Afhankelijk van het onderwerp worden er indien nodig subgroepen gevormd, die een thema verder uitwerken. Ook vormt het platform een verbindende rol naar het tunnelprogramma, bijvoorbeeld via de Structural health analyse. Aangezien meerdere leden lid zijn van zowel het platform Beheer en onderhoud als het platform Tunnels en veiligheid worden bijeenkomsten soms gecombineerd.

Actuele projecten

Evaluatie Kiltunnel
R550
Status: Lopend
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De eerste fase van de renovatie van de Kiltunnel zal als bouwteam worden uitgevoerd. Deze aanpak stelt speciale eisen aan zowel opdrachtgever en opdrachtnemer.

Onderzoek
Het COB is gevraagd om al tijdens het bouwteamjaar de lessen vast te leggen en te delen, en met het bouwteam te reflecteren om bij te dragen aan een succesvolle afronding van deze fase.

Resultaat
De geleerde lessen worden in een rapport gepubliceerd en verwerkt in het groeiboek Renoveren. Op die manier kan ieder project zijn voordeel doen met de ontwikkelde kennis en opgedane ervaringen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Hans Janssens, rol: Lid expertteam
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid
Wouter Joosten, rol: Lid
Mourik Infra B.V.

Mourik Infra B.V. -

Locatie: Groot-ammers, Voorstraat 67
Sake Hemstra, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Voorzitter expertteam

Bijeenkomsten

Meten is weten

Op 11 mei 2023 verzamelden de leden van het platform Beheer en onderhoud in ExpoA16 Rotterdam voor een platformbijeenkomst. De bijeenkomst begon om 13.00 uur en duurde tot 16.00 uur. Het onderwerp van deze platformbijeenkomst was Meten is weten. Stefan Straver en Michel van Endel van de Groene Boog vertelde wat er nu bij de A16 wordt gedaan, om na openstelling het beheer en onderhoud effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren op basis van metingen en data uit de tunneltechnische installaties. Daarnaast is er aandacht voor het meten van de civiele constructie met behulp van glasvezel. De gemeente Rotterdam heeft hier ervaring mee. Willem van Bommel vertelde over de aanpak en de behaalde resultaten bij de monitoring van o.a. fundatiepalen met behulp van deze technologie. Brenda Berkhout belichtte dit onderwerp vanuit het civiele tunnelprogramma van het COB. Afsluitend nam Milou Voets van fieldlab CAMINO (onderdeel van World Class Maintenance) de deelnemers mee in hun aanpak met de proeftuinen voor bruggen, tunnels en sluizen. 
>> Bekijk de agenda (pdf, 222 KB)
>> Presentatie van Straver en Van Endel (pdf, 11MB)
>> Presentatie van Willem van Bommel (pdf, 891KB)
>> Presentatie van Brenda Berkhout (pdf, 2MB)
>> Presentatie van Milou Voets (pdf, 2MB)

Assetmanagement 

In de platformbijeenkomst van 9 maart 2023 zijn aanwezigen aan de slag gegaan met een aantal concrete voorbeelden van het toepassen van assetmanagement. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hebben de deelnemers meegenomen in hun strategie en visie op assetmanagement en vooral ook op de praktische implementatie ervan. Locatie: het informatiecentrum van de Blankenburgverbinding. 
>> Bekijk de agenda (pdf, 176 KB)
>> Bekijk de presentatie van Wiebe Oosterhoff (pdf, 6MB)
>> Bekijk de presentatie van Giel Jurgens (pdf, 6MB)

Digitale lab VolkerWessels Infra

Een enthousiaste groep deelnemers was dinsdag 1 november 2022 aanwezig in het DigiLab van VolkerWessels Infra Digital in Vianen. Hier kregen zij onder andere een toelichting op een aantal digitale toepassingen in de Salland-Twentetunnel, de Buitenvelderttunnel en uit het COB-digitaliseringsprogramma. Ook was er tijd voor een bezoek aan de IGLO, met een digital twin opstelling van de Montfoortbrug en de Buitenvelderttunnel. Tijdens de lunch kon iedereen weer eens fijn bijpraten. Hartelijk dank aan de sprekers: Ico Jacobs, Tjeerd de Jong, Marco de Jong, Martijn van Beek, Sander van Ruijven, Remco van der Wielen en Bram ten Klei.
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 233KB)
>> Presentatie Rijkswaterstaat en Vialis (pdf, 2MB)
>> Presentatie Vialis en Asset Insight (pdf, 5MB)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Beheer en onderhoud weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Duurzaamheid en Tunnels en veiligheid. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen.

Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag. ‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!
>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Eerste aanzet groeiboek Assetmanagement Tunnels

De branche staat aan de vooravond van een groot aantal renovaties. De meeste wegtunnels in Nederland dienen binnen nu en 10 jaar grootschalig gerenoveerd te worden. Omdat de tijd dringt, is de platformbijeenkomst van 22 maart 2022 gewijd aan het verdiepen van zaken die nu moeten worden meegenomen om (later) de professionalisering van beheer mogelijk te maken. Maar ook is gekeken naar de verdere ontwikkeling van de visie op beheer en de, op de toekomst gerichte, strategie. Het COB ambieert de ontwikkeling van een groeiboek Assetmanagement Tunnels. Op deze platformbijeenkomst is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van het groeiboek. Na een aantal inspirerende presentaties bespraken deelnemers wat erin moet en wat zeker niet en wie aan welk deel wil bijdragen.
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 121 KB)
>> Bekijk hier de presentaties (pdf, 5 MB)

Vervolgsessie Leren Programmeren

Tijdens het COB-congres in november jl. verzamelden de COB-platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud samen met circa honderd deelnemers ideeën over hoe de enorme tunnelrenovatieopgave slimmer en efficiënter kan worden aangepakt. Dit gebeurde op verzoek van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en leverde een schat aan ideeën op. Al deze ideeën heeft het COB gerubriceerd in zes thema’s. Op woensdag 26 januari 2022 heeft een aantal betrokkenen uit het COB-netwerk deze ideeën nog eens kritisch bekeken en prioriteiten vastgesteld. Vervolgens is nagedacht over welke ideeën het beste binnen het COB-tunnelprogramma, het PTZ of onder een andere paraplu kunnen worden uitgewerkt. Kortom: weer een vruchtbare samenkomst!

Vervolgsessie Leren Programmeren. Foto’s: COB

Platformbijeenkomst Leren programmeren

Op 25 november 2021 hebben de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud gezamenlijk de sessie ‘Leren programmeren’ gehouden. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel van deze bijeenkomst was om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De bijeenkomst begon met de overwegingen, vragen en ervaringen van het Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ), de Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en het team Heinenoordtunnel. Vervolgens was er een carrousel met drie ronden waarin bezoekers telkens konden kiezen uit acht thema’s. Hierna volgde een terugkoppeling van de verdiepende rondes.

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.

>> Bekijk de agenda (pdf, 130 kb)
>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Logistiek bij renovatie- en onderhoudsprojecten

Tijdens een verkenning van het thema ‘Logistiek bij renovatie en onderhoud’ op 23 september 2021 bij Lijm & Cultuur in Delft zijn best practices bekeken, ervaringen uitgewisseld en hebben de platformleden besproken welke knelpunten zij zien. Bij tunnelrenovaties staat alles onder hoge tijdsdruk. Het inrichten van degelijk logistiek management is dus een eerste vereiste. Een grote gemene deler van tunnelrenovaties is dat (complexe) werkzaamheden vaak dienen te worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder. De vereiste doorstroming sluit langdurige tunnel- en onderhoudssluitingen uit.

Vanuit de markt klinkt steeds vaker de wens om renovaties in te richten als plant-stops in de industrie of als logistieke processen in een wereldhaven. Maar wat betekent dat eigenlijk, hoe gaat het er daar aan toe? Antwoord op deze vragen werd gegeven tijdens het plenaire deel van deze platformbijeenkomst. Jo Kern (Sitech/UGS, het voormalige DSM) en Paul Kleyn (Amsterdam Metro en Tram) vertelden over de logistiek in hun praktijk, de organisatie van renovatieprojecten en het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van veilig onderhoud. Ze namen platformleden mee in de technische uitdagingen en bijhorende aanpak en oplossingen. De ruim dertig leden van de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid kregen aansluitend de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de presentaties zijn de fysiek aanwezige deelnemers geïnspireerd aan de slag gegaan om de zojuist opgedane kennis te vertalen naar de wereld van tunnelrenovaties. In deze actieve workshop wordt nagedacht over ’tijd versus complexiteit’ en ’technische en organisatorische mogelijkheden’.

Als vanouds hebben de deelnemers na afloop nog wat bijgepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. De platform-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp waren het eens; er moet zeker een vervolg aan dit onderwerp worden gegeven
> Bekijk de agenda (pdf, 133 kb)
> Bekijk hier de presentatie van Paul Kleyn (pdf, 785kb)
> Bekijk hier de presentatie van Jo Kern (pdf, 2mb)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Wilco Romeijnders, rol: Lid
Dries van Laerhoven, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Lid
Herbie Spa, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Jasper Heijmans, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Giel Klanker, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Alice Janssen, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. - BAM Infra

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Erik Witteveen, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. - BAM Infra

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Philippe Kemps, rol: Lid
Arie de Jong, rol: Lid

BESIX Unitec -

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
André de Groen, rol: Lid

BESIX Unitec - Besix Nederland B.V.

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
Jan Parmentier, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Andrea Schusler-Ooms, rol: Lid
Ingmar Stel, rol: Lid
Jeroen Kersten, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid
Marc Hamilton, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Rene-Michel Stierhout, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Brendan Kleer, rol: Lid
Martijn Marijnen, rol: Lid
Dolf van der Meij, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid
Jeroen Arians, rol: Lid
David Gnatzy, rol: Lid
Dennis Kleine Deters, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Ruud Schenk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marije Bockholts, rol: Lid
Aart van Tussenbroek, rol: Lid
Daryl Furness, rol: Lid
Ruben den Drijver, rol: Lid
Elise Nouwens, rol: Lid
Jeroen Schrijver, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Nino Vroom, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Nabila Abdellaoui, rol: Lid
Rob Zwinkels, rol: Lid
Wiebe Oosterhoff, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jeroen Lubbers, rol: Lid
Marco Joosten, rol: Lid
Jasper Kimstra, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Rob van Dijk, rol: Lid
Herman Kraaij, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Frans Lambregts, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Kasper Tijs, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
John Heijmans, rol: Lid
Chris Vriens, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid
Raoul Rampersad, rol: Lid
Daan Jenken, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Fraser Weir, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid
Lars Meijer, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid
Berend Groeneveld, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Niels Vissers, rol: Lid
Tom Verbruggen, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid
Kingspan Insulation BV

Kingspan Insulation BV -

Locatie: Tiel, Lingewei 8
Frenk van Aggelen, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Duncan Klene, rol: Lid
Jay Bisschop, rol: Lid
Johan Bel, rol: Lid
Bram ten Klei, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jan de Waard, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid
Judith Hoetelmans, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Giel Jurgens, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Peter Kooijman, rol: Lid
Dirk Jan Menger, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Wouter Koomen, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Tjeerd de Jong, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Willy van Laanen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Alen Halilovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Gioffry Maduro, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Eric de Bruin, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Mark Zwaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Jan Verbrugge, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Jan van der Sluis, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Franck Stroomer, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Paul van Putten, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Erik Zwetsloot, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Erik Römkens, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Eric Baars, rol: Lid
Ico Jacobs, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Eric Delhez, rol: Lid
Pim Lodestijn, rol: Lid
Peter Alink, rol: Lid
Ard Verweij, rol: Lid
Abel de Vries, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
StaticAir

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Jean Lokesh, rol: Lid
Roland van Niekerk, rol: Lid

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Gijs Peters, rol: Lid
Willem Slob, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Martijn van Beek, rol: Lid
Abdullah Hamzat, rol: Lid
Remco van der Wielen, rol: Lid
André Kladler, rol: Lid
Marlou Besseling, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid
VOLKER RAIL

VOLKER RAIL -

Locatie: Utrecht, Postbus 10126
Marco Stouten, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Patrick Vergeer, rol: Lid
Peter Geerts, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Thomas Harent, rol: Lid
Ard van der Kleij, rol: Lid
Martijn Koolhoven, rol: Lid
Chek Lee, rol: Lid