Platform Beheer en onderhoud

Veel tunnels in Nederland bevinden zich aan het einde van hun levensduur. Tussen nu en tien jaar moeten zij worden opgeknapt en slim worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Te denken valt hierbij aan technische aspecten als zinkvoegen en ICT, maar ook organisatorisch moeten bergen worden verzet. Het COB-platform Beheer en onderhoud benut en combineert kennis uit haar netwerk. 

We staan voor een instandhoudingsopgave, die talloze vragen oproept. Veel partijen werken al aan oplossingen, maar uitwisseling van kennis en ervaring zorgt voor efficiëntie en kan leiden tot slim beheer en onderhoud. Het COB speelt een belangrijke rol in de uitwisseling van kennis en ervaringen.

Het platform Beheer en onderhoud heeft de volgende doelen:

 • Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en informeel van elkaar kunnen leren.
 • Het zich laten inspireren door mensen binnen en buiten het eigen werkveld.
 • Het identificeren van opgaven die vervolgens gezamenlijk worden uitgeplozen.
 • Het ontwikkelen van een gezamenlijke kijk en het uitwerken van oplossingen.

Afhankelijk van het onderwerp worden er indien nodig subgroepen gevormd, die een thema verder uitwerken. Ook vormt het platform een verbindende rol naar het tunnelprogramma, bijvoorbeeld via de Structural health analyse. Aangezien meerdere leden lid zijn van zowel het platform Beheer en onderhoud als het platform Tunnels en veiligheid worden bijeenkomsten soms gecombineerd.

Bijeenkomsten

10 oktober 2024: bijeenkomst over assetmanagement. Hiervoor kunt u zich alvast aanmelden bij Karin Clement via karin.clement@cob.nl.

13 juni 2024: gezamenlijke bijeenkomst met latforms Tunnels en veiligheid en de expertgroep Duurzaamheid.
>> Lees meer

Terugblik bijeenkomsten

Beheer en onderhoud platformbijeenkomst Lantis Antwerpen

Op 22 mei 2024 vond er een platformbijeenkomst plaats bij Lantis in Antwerpen. De bijeenkomst richtte zich op het inrichten van de toekomstige beheerorganisatie voor de Oosterweel-verbinding, een nieuw tunnelcomplex dat de ring van Antwerpen zal voltooien. Lantis, met haar missie om duurzame en functionele verbindingen te bouwen, wilde met deze sessie antwoorden vinden op cruciale beheervraagstukken en inspiratie opdoen uit praktijkvoorbeelden.

De bijeenkomst begon om 12.30 uur met een inloop en een lichte lunch. Na de opening, met een korte toelichting en mededelingen vanuit het COB volgde een aantal interessante presentaties die hieronder kort zijn samengevat:

De strategie van Lantis rond beheer en onderhoud
Filip Slagmulder heeft een uitgebreide toelichting gegeven op het project Oosterweel en de visie en strategie van Lantis omtrent beheer en onderhoud. Hij benadrukte dat Lantis zich in een ‘greenfield’ situatie bevond en een tunnelbeheerorganisatie aan het opbouwen was. De drie hoofddoelstellingen die Lantis in relatie tot beheer en onderhoud heeft zijn:

 • Professioneel en betrouwbaar beheer vanuit een geconnecteerd netwerk.
 • Behouden en opbouwen van een toekomstbestendige infrastructuur.
 • Technologische meerwaarde benutten voor maximale betrouwbaarheid en inpasbaarheid.

Gemeente Amsterdam
Jeroen Schrijver en Michiel van der Zee bespraken de ontwikkeling van de Amsterdamse tunnelbeheerorganisatie. Zij gingen in op de aanpak van huidige uitdagingen, contractering van instandhouding en digitaliseringsvraagstukken. Ook lichtten zij de economische waarde van de Amsterdamse tunnels toe; deze waarde werd regelmatig gebruikt om het belang van de tunnels binnen de infrastructuur van Amsterdam te onderstrepen.

Gemeente Rotterdam
Rem de Tender gaf een presentatie over het beheer van Nederlands enige monumentale wegtunnel. Hij besprak de organisatie binnen de gemeente Rotterdam en de bijzondere contracteringsvorm voor instandhouding, namelijk een bouwteamcontract. Rem ging dieper in op de interne stakeholders en de assetmanagementprocessen:

 • Strategisch: toekomstvisie, keten in de stad, tunnel als langzaamverkeersverbinding.
 • Tactisch: groot onderhoud, renovatie en restauraties, omleidingsroutes.
 • Operationeel: dagelijks beheer, incident management, data-analyse.

Rijkswaterstaat
Thomas Bax van het landelijk tunnelbeheerteam van Rijkswaterstaat (LTB) heeft een toelichting gegeven op het dagdagelijkse onderhoud, de renovatieprogramma’s en de ontwikkelingen naar uniformiteit en standaardisatie binnen het landelijk tunnelbeheer van Rijkswaterstaat. Hij besprak de onder andere de uitdagingen en de benodigde verbeteringen zoals:

 • Verbetering van de inkoop en ontwikkeling van assetmanagement.
 • Nieuwe set onderhoudscontracten.
 • Verbeterde samenwerking in de hele keten.
 • Partnerschap in assetmanagement met data-uitwisseling.
 • Geleidelijke implementatie van nieuwe werkwijzen.

Discussie en debat
Na de presentaties vond er een discussie plaats over de beheeropgave van Lantis, onder leiding van Roel Scholten en Filip Slagmulder. Er ontstond een discussie over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor het beheer van de Oosterweel-verbinding.

Rondleiding
De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding op de bouwwerf van de tunnelmond van de Scheldetunnel, waar de deelnemers een kijkje kregen bij het uitkijkpunt op het bouwdok.

Bekijk de agenda (pdf, 140 KB)
Presentatie COB (pdf, 8,34 MB)
Presentatie Lantis (pdf, 5,49 MB)
Presentatie Amsterdam (pdf, 1,14 MB)
Presentatie Rotterdam (pdf, 1,78 MB)
Presentatie Rijkswaterstaat (pdf, 1,57 MB)

Beheer en onderhoud van IT en OT 

Op 14 maart 2024 was er weer een platformbijeenkomst. Het onderwerp was beheer en onderhoud van IT (Informatietechnologie) en OT (Operationele technologie). Deze sessie was met name gericht op het beheren van software en configuratiemanagement. Beheer en onderhoud van  hardware is in de tunnelwereld redelijk goed geregeld, maar dit is zeker niet altijd het geval aan de softwarekant. Onderwerpen die aan bod kwamen: De groeiende toename van (lokale) intelligentie in de tunnels, cybersecurity-aspecten waarmee rekening gehouden moet worden en beheerscontracten die om de paar jaar overgaan naar andere serviceproviders, wat leidt tot o.a. kennisverlies. Tijdens deze bijeenkomst werd een aantal presentaties gegeven door ervaringsdeskundigen. Hieronder zijn de pdf-versies terug te vinden.
>> Bekijk de agenda (pdf, 181 KB)
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 11MB)

Opleiden en testen

Op 16 november 2023 zijn de leden van het platform samengekomen in het Railcenter in Amersfoort. Hier zijn ervaringen uitgewisseld met de spoortunnelwereld over het onderwerp opleiden en testen. Peter Kooijman en Edwin Westerduijn (ProRail) gingen diepgaand in op de complexe wereld van spoortunnels, Mello Lindner en Sjors Both deelden waardevolle informatie over het COB-project Proof of concept leeromgeving (COB). Een absoluut hoogtepunt was een rondleiding over het terrein/testcentrum, waar deelnemers een exclusief kijkje achter de schermen kregen en de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van opleiden en testen konden ervaren. Na afloop was een borrel om onderling nog even door te praten. De bijeenkomst is als inspirerend ervaren. Dank gaat uit naar de sprekers, deelnemers en het Railcenter voor het faciliteren van deze waardevolle bijeenkomst.
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 168KB)
>> Bekijk hier de presentatie (pdf, 5MB)

Groeiboek Assetmanagement

Op 28 september 2023 zijn de leden van het platform Beheer en onderhoud samengekomen in het informatiecentrum van de Rijnlandroute. Het onderwerp van gesprek was het groeiboek Assetmanagement. Aanwezigen kregen tevens een presentatie over het informatiecentrum. Hierna zijn onder meer het groeiboek en de hoofdstukken daarin toegelicht. Na afloop was er de mogelijkheid om het informatiecentrum te bekijken. 
>> Bekijk de hele agenda (pdf, 198KB) 
>> Bekijk hier de presentaties (pdf, 33MB)

Meten is weten

Op 11 mei 2023 verzamelden de leden van het platform Beheer en onderhoud in ExpoA16 Rotterdam voor een platformbijeenkomst. De bijeenkomst begon om 13.00 uur en duurde tot 16.00 uur. Het onderwerp van deze platformbijeenkomst was Meten is weten. Stefan Straver en Michel van Endel van de Groene Boog vertelde wat er nu bij de A16 wordt gedaan, om na openstelling het beheer en onderhoud effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren op basis van metingen en data uit de tunneltechnische installaties. Daarnaast is er aandacht voor het meten van de civiele constructie met behulp van glasvezel. De gemeente Rotterdam heeft hier ervaring mee. Willem van Bommel vertelde over de aanpak en de behaalde resultaten bij de monitoring van o.a. fundatiepalen met behulp van deze technologie. Brenda Berkhout belichtte dit onderwerp vanuit het civiele tunnelprogramma van het COB. Afsluitend nam Milou Voets van fieldlab CAMINO (onderdeel van World Class Maintenance) de deelnemers mee in hun aanpak met de proeftuinen voor bruggen, tunnels en sluizen. 
>> Bekijk de agenda (pdf, 222 KB)
>> Presentatie van Straver en Van Endel (pdf, 11MB)
>> Presentatie van Willem van Bommel (pdf, 891KB)
>> Presentatie van Brenda Berkhout (pdf, 2MB)
>> Presentatie van Milou Voets (pdf, 2MB)

Assetmanagement 

In de platformbijeenkomst van 9 maart 2023 zijn aanwezigen aan de slag gegaan met een aantal concrete voorbeelden van het toepassen van assetmanagement. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hebben de deelnemers meegenomen in hun strategie en visie op assetmanagement en vooral ook op de praktische implementatie ervan. Locatie: het informatiecentrum van de Blankenburgverbinding. 
>> Bekijk de agenda (pdf, 176 KB)
>> Bekijk de presentatie van Wiebe Oosterhoff (pdf, 6MB)
>> Bekijk de presentatie van Giel Jurgens (pdf, 6MB)

Digitale lab VolkerWessels Infra

Een enthousiaste groep deelnemers was dinsdag 1 november 2022 aanwezig in het DigiLab van VolkerWessels Infra Digital in Vianen. Hier kregen zij onder andere een toelichting op een aantal digitale toepassingen in de Salland-Twentetunnel, de Buitenvelderttunnel en uit het COB-digitaliseringsprogramma. Ook was er tijd voor een bezoek aan de IGLO, met een digital twin opstelling van de Montfoortbrug en de Buitenvelderttunnel. Tijdens de lunch kon iedereen weer eens fijn bijpraten. Hartelijk dank aan de sprekers: Ico Jacobs, Tjeerd de Jong, Marco de Jong, Martijn van Beek, Sander van Ruijven, Remco van der Wielen en Bram ten Klei.
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 233KB)
>> Presentatie Rijkswaterstaat en Vialis (pdf, 2MB)
>> Presentatie Vialis en Asset Insight (pdf, 5MB)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Beheer en onderhoud weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Duurzaamheid en Tunnels en veiligheid. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen.

Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag. ‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!
>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Eerste aanzet groeiboek Assetmanagement Tunnels

De branche staat aan de vooravond van een groot aantal renovaties. De meeste wegtunnels in Nederland dienen binnen nu en 10 jaar grootschalig gerenoveerd te worden. Omdat de tijd dringt, is de platformbijeenkomst van 22 maart 2022 gewijd aan het verdiepen van zaken die nu moeten worden meegenomen om (later) de professionalisering van beheer mogelijk te maken. Maar ook is gekeken naar de verdere ontwikkeling van de visie op beheer en de, op de toekomst gerichte, strategie. Het COB ambieert de ontwikkeling van een groeiboek Assetmanagement Tunnels. Op deze platformbijeenkomst is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van het groeiboek. Na een aantal inspirerende presentaties bespraken deelnemers wat erin moet en wat zeker niet en wie aan welk deel wil bijdragen.
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 121 KB)
>> Bekijk hier de presentaties (pdf, 5 MB)

Vervolgsessie Leren Programmeren

Tijdens het COB-congres in november 2021 verzamelden de COB-platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud samen met circa honderd deelnemers ideeën over hoe de enorme tunnelrenovatieopgave slimmer en efficiënter kan worden aangepakt. Dit gebeurde op verzoek van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en leverde een schat aan ideeën op. Al deze ideeën heeft het COB gerubriceerd in zes thema’s. Op woensdag 26 januari 2022 heeft een aantal betrokkenen uit het COB-netwerk deze ideeën nog eens kritisch bekeken en prioriteiten vastgesteld. Vervolgens is nagedacht over welke ideeën het beste binnen het COB-tunnelprogramma, het PTZ of onder een andere paraplu kunnen worden uitgewerkt. Kortom: weer een vruchtbare samenkomst!

Vervolgsessie Leren Programmeren. Foto’s: COB

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Dries van Laerhoven, rol: Lid
Peter Hollebrandse, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Lid
Herbie Spa, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid
Patrick de Bok, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid
Amstelland ingenieurs

Amstelland ingenieurs -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Duncan Klene, rol: Lid

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Giel Klanker, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Philippe Kemps, rol: Lid
Arie de Jong, rol: Lid

BESIX Unitec -

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
André de Groen, rol: Lid

BESIX Unitec - Besix Nederland B.V.

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
Jan Parmentier, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Andrea Schusler-Ooms, rol: Lid
Ingmar Stel, rol: Lid
Jeroen Kersten, rol: Lid
Marc Hamilton, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Co-coördinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Brendan Kleer, rol: Lid
Rene-Michel Stierhout, rol: Lid
Martijn Marijnen, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid
Jeroen Arians, rol: Lid
David Gnatzy, rol: Lid
Dennis Kleine Deters, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Lid
Equans Infra en Energie

Equans Infra en Energie -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid

Equans Infra en Energie - EQUANS Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid
Peter Borsje, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Lid
Elise Nouwens, rol: Lid
Marije Bockholts, rol: Lid
Daryl Furness, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Nino Vroom, rol: Lid
René Zomer, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rob Zwinkels, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wiebe Oosterhoff, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid
Nabila Abdellaoui, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid
Jeroen Lubbers, rol: Lid
Marco Joosten, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Frans Lambregts, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid
Herman Kraaij, rol: Lid
Sebastiaan Koning, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Kasper Tijs, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Daan Jenken, rol: Lid
Raoul Rampersad, rol: Lid
John Heijmans, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Berend Groeneveld, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid
Fraser Weir, rol: Lid
Kors Geurtsen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Niels Vissers, rol: Lid
Tom Verbruggen, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

Kingspan Light + Air NL B.V. -

Locatie: Uden, Linie 48
Frenk van Aggelen, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Filip Slagmulder, rol: Lid
Dennis Vlassenrood, rol: Lid
Bas van Eekelen, rol: Lid
Hanne Oostvogels, rol: Corresponderend lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Johan Bel, rol: Lid
Koen Schenk, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Pieter Zijlmans, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid
NV Tunnel Liefkenshoek

NV Tunnel Liefkenshoek -

Locatie: Kallo, Sint-Annalaan 1- Haven 1968
Buki Foubert, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid
Peter Kooijman, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Wouter Koomen, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Tjeerd de Jong, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Willy van Laanen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Alen Halilovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Gioffry Maduro, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Eric de Bruin, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Jan van der Sluis, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Paul van Putten, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Franck Stroomer, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Erik Römkens, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Erik Zwetsloot, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Eric Baars, rol: Lid
Ico Jacobs, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Pim Lodestijn, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Eric Delhez, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Abel de Vries, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Ard Verweij, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Peter Alink, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
Harry Halman, rol: Lid

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Roland van Niekerk, rol: Lid
Jain Lokesh, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Willem Slob, rol: Lid
Gijs Peters, rol: Lid
Rogier Haak, rol: Lid
Edwin Arts, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Raymond Riet, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Abdullah Hamzat, rol: Lid
Remco van der Wielen, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Lid
Martijn van Beek, rol: Lid
André Kladler, rol: Lid
Marlou Besseling, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Remco Platerink, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Patrick Vergeer, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Thomas Harent, rol: Lid
Ard van der Kleij, rol: Lid
Chek Lee, rol: Lid
Koen Beukers, rol: Lid