Platform Beheer en onderhoud

Veel tunnels in Nederland bevinden zich aan het einde van hun levensduur. Tussen nu en tien jaar moeten zij worden opgeknapt en net als alle andere tunnels  slim worden onderhouden en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het gaat hierbij om technische aspecten als zinkvoegen en ICT, maar ook om organisatorische. Het COB-platform Beheer en onderhoud benut en combineert kennis uit haar netwerk. 

We zien on geplaatst voor een instandhoudingsopgave, die talloze vragen oproept. Veel partijen werken al aan oplossingen. Maar samen kom je verder. Uitwisseling van kennis en ervaring zorgt voor efficiëntie en kan leiden tot slim beheer en onderhoud. Het COB speelt daarbij een belangrijke rol; in projecten en via platforms wisselen de betrokken partijen kennis en ervaringen uit, waardoor ze van elkaar leren.

Het platform Beheer en onderhoud heeft de volgende doelen:

  • Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en informeel van elkaar kunnen leren.
  • Het zich laten inspireren door mensen binnen en buiten het eigen werkveld.
  • Het identificeren van opgaven die vervolgens gezamenlijk worden uitgeplozen.
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke kijk en het uitwerken van oplossingen.

Afhankelijk van het onderwerp worden er indien nodig subgroepen gevormd, die een thema verder uitwerken en vervolgens weer aan de groep teruggeven.

Bijeenkomsten

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Beheer en onderhoud weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Duurzaamheid en Tunnels en veiligheid. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen.

Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag. ‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!
>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Eerste aanzet groeiboek Assetmanagement Tunnels

De branche staat aan de vooravond van een groot aantal renovaties. De meeste wegtunnels in Nederland dienen binnen nu en 10 jaar grootschalig gerenoveerd te worden. Omdat de tijd dringt, is de platformbijeenkomst van 22 maart 2022 gewijd aan het verdiepen van zaken die nu moeten worden meegenomen om (later) de professionalisering van beheer mogelijk te maken. Maar ook is gekeken naar de verdere ontwikkeling van de visie op beheer en de, op de toekomst gerichte, strategie. Het COB ambieert de ontwikkeling van een groeiboek Assetmanagement Tunnels. Op deze platformbijeenkomst is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van het groeiboek. Na een aantal inspirerende presentaties bespraken deelnemers wat erin moet en wat zeker niet en wie aan welk deel wil bijdragen.
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 121 KB)
>> Bekijk hier de presentaties (pdf, 5 MB)

Vervolgsessie Leren Programmeren

Tijdens het COB-congres in november jl. verzamelden de COB-platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud samen met circa honderd deelnemers ideeën over hoe de enorme tunnelrenovatieopgave slimmer en efficiënter kan worden aangepakt. Dit gebeurde op verzoek van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) en leverde een schat aan ideeën op. Al deze ideeën heeft het COB gerubriceerd in zes thema’s. Op woensdag 26 januari 2022 heeft een aantal betrokkenen uit het COB-netwerk deze ideeën nog eens kritisch bekeken en prioriteiten vastgesteld. Vervolgens is nagedacht over welke ideeën het beste binnen het COB-tunnelprogramma, het PTZ of onder een andere paraplu kunnen worden uitgewerkt. Kortom: weer een vruchtbare samenkomst!

Vervolgsessie Leren Programmeren. Foto’s: COB

Platformbijeenkomst Leren programmeren

Op 25 november 2021 hebben de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud gezamenlijk de sessie ‘Leren programmeren’ gehouden. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel van deze bijeenkomst was om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De bijeenkomst begon met de overwegingen, vragen en ervaringen van het Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ), de Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en het team Heinenoordtunnel. Vervolgens was er een carrousel met drie ronden waarin bezoekers telkens konden kiezen uit acht thema’s. Hierna volgde een terugkoppeling van de verdiepende rondes.

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.

>> Bekijk de agenda (pdf, 130 kb)
>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Logistiek bij renovatie- en onderhoudsprojecten

Tijdens een verkenning van het thema ‘Logistiek bij renovatie en onderhoud’ op 23 september 2021 bij Lijm & Cultuur in Delft zijn best practices bekeken, ervaringen uitgewisseld en hebben de platformleden besproken welke knelpunten zij zien. Bij tunnelrenovaties staat alles onder hoge tijdsdruk. Het inrichten van degelijk logistiek management is dus een eerste vereiste. Een grote gemene deler van tunnelrenovaties is dat (complexe) werkzaamheden vaak dienen te worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder. De vereiste doorstroming sluit langdurige tunnel- en onderhoudssluitingen uit.

Inhoud bijeenkomst
Vanuit de markt klinkt steeds vaker de wens om renovaties in te richten als plant-stops in de industrie of als logistieke processen in een wereldhaven. Maar wat betekent dat eigenlijk, hoe gaat het er daar aan toe? Antwoord op deze vragen werd gegeven tijdens het plenaire deel van deze platformbijeenkomst. Jo Kern (Sitech/UGS, het voormalige DSM) en Paul Kleyn (Amsterdam Metro en Tram) vertelden over de logistiek in hun praktijk, de organisatie van renovatieprojecten en het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van veilig onderhoud. Ze namen platformleden mee in de technische uitdagingen en bijhorende aanpak en oplossingen. De ruim dertig leden van de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid kregen aansluitend de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de presentaties zijn de fysiek aanwezige deelnemers geïnspireerd aan de slag gegaan om de zojuist opgedane kennis te vertalen naar de wereld van tunnelrenovaties. In deze actieve workshop wordt nagedacht over ‘tijd versus complexiteit’ en ‘technische en organisatorische mogelijkheden’.

Als vanouds hebben de deelnemers na afloop nog wat bijgepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. De platform-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp waren het eens; er moet zeker een vervolg aan dit onderwerp worden gegeven
> Bekijk de agenda (pdf, 133 kb)
> Bekijk hier de presentatie van Paul Kleyn (pdf, 785kb)
> Bekijk hier de presentatie van Jo Kern (pdf, 2mb)

Informatieoverdracht tussen project en beheerder

Op dinsdag 22 juni 2021 stond er een bijzondere bijeenkomst gepland voor het platform. De strandclub Bida Baai in Wassenaar was afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen. Aan de interactieve subsessies konden alleen de gasten ter plekke meedoen.

Inhoud bijeenkomst
De bijeenkomst stond in het teken van informatieoverdracht tussen project en beheerder. Van beide kanten liggen er uitdagingen: bij een renovatie gaat het om de overdracht van beheerder naar marktpartij en na afloop van het renovatieproject (of bij de oplevering van een nieuwbouwproject) moet er juist informatie van de marktpartij naar de beheerder. Tijdens de bijeenkomst ging platformcoördinator Hans Janssens in gesprek met ervaringsdeskundigen van de Ketheltunnel, Maastunnel, Victory Boogie Woogietunnel (Rotterdamsebaan) en de Rottemerentunnel (A16 Rotterdam). Wat zijn volgens hen de do’s en don’ts? Hoe kunnen informatieprocessen verbeterd worden? Wat is er nodig?

>> Bekijk agenda (pdf, 360 KB)

Renoveren met de winkel open

Op 16 maart 2021 stond de digitale bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud en het platform Tunnels en veiligheid in het teken van het thema ‘Renoveren met de winkel open’. Dit vraagt om goede samenwerking, logistieke afstemming, heldere afspraken, flexibiliteit en korte communicatielijnen.

Inhoud bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst stonden de lessen uit het programma VIT2 van Rijkswaterstaat centraal. Negentig online deelnemers doorliepen het programma onder leiding van platformcoördinatoren Arjan Tromp en Tom van Tintelen. In de studio sprak Johan Naber sprak namens Rijkswaterstaat over de doelen en over hoe de aanpak heeft uitgepakt. Jan Holsteijn en Rob Riemens vertelden namens de combinatie Croon Siemens over de uitvoering, techniek en logistiek. Stefan Kurvers (Dynniq) sloot digitaal aan en ging in op de industriële automatisering.

Tussen de presentaties door werden via Mentimeter vragen beantwoord, zoals ‘op welke onderwerpen uit de presentatie zou u in COB-verband dieper willen ingaan?’. Ook konden de deelnemers via de chat vragen indienen. Volgens Arjan Tromp werden met name testen, logistiek, de rol van de beheerder en cybersecurity bij renovatie, veel genoemd. Daarnaast concludeerde hij dat VIT ook lijkt te staan voor ‘Vaak Intensief Tafelen’.

>> Presentatie overall (pdf, 670 KB)
>> Presentatie VIT2 – algemeen (pdf, 1 MB)
>> Presentatie VIT2 – TTI (pdf, 2 MB)
>> Presentatie VIT2 – IA (pdf, 2 MB)

Duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van tunnels

Deze digitale bijeenkomst op 20 januari 2021 was een gezamenlijke bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud en het platform Duurzaamheid. Ook de leden van het platform Tunnels en veiligheid waren uitgenodigd.

Inhoud bijeenkomst
Het onderwerp duurzaamheid stond deze ochtend centraal, omdat de leden van het platform hadden aangegeven meer te willen weten over duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van tunnels. Er is onder meer teruggeblikt op dat wat het platform Duurzaamheid in 2020 heeft bereikt. Ook zijn de platformleden geïnformeerd over de plannen voor 2021 op het gebied van circulariteit. Een interactief gedeelte was ook onderdeel zijn van deze gezamenlijke platformbijeenkomst.
>> Bekijk agenda (pdf, 100 KB)
>> Bekijk presentatie platform Beheer en onderhoud (pdf, 1.4 MB)
>> Bekijk presentatie platform Duurzaamheid (pdf, 5.2 MB)

 

Beheren en onderhouden van software en ICT-gestuurde systemen

De platformbijeenkomst op woensdagmiddag 7 oktober 2020 stond in het teken van het beheren en onderhouden van software en ICT-gestuurde systemen.

Inhoud bijeenkomst
Vraagstukken als cybersecurity, configuratiemanagement en softwarebeheer zorgen voor extra complexiteit bij beheerorganisaties. Dit betreft zowel inhoudelijke vraagstukken (hebben we de juiste kennis is huis?) als organisatorische (welke competenties en ontwikkeling van de beheerorganisatie zijn nodig?). Daarnaast vergt het ook een andere inzet van gereedschappen en hulpmiddelen, al dan niet gekoppeld aan bestaande systemen. Dit was dan ook de link met de reeds gehouden webinars over digitale hulpmiddelen in de beheerfase.

>> Download presentatie algemeen (pdf, 1.3 MB)
>> Download presentatie Frans Lambregts – Lifecyclemanagement tunnels en tunnelsoftware (pdf, 1.7 MB)
>> Download presentatie Johannes Braams – Tunnels en cybersecurity (pdf, 820 KB)

Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels

Voor de platformbijeenkomst op 12 juni 2020 heeft het platform Beheer en onderhoud samengewerkt met het platform Tunnels en veiligheid en het KPT. Het onderwerp was ‘Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’.

Inhoud bijeenkomst
Twee prominente sprekers stonden op het programma:

  • Carlo van der Weijer, TU/e
    Schieten we straks met een hyperloop onder het maaiveld door? Gaan we nóg meer met de auto? Gaat de gouwe ouwe fiets het alsnog winnen? Vliegen we straks met drones van A naar B? Hoe krijgen we al het voedsel en koopwaar bij mensen? Carlo van de Weijer probeert in zijn betoog over de toekomst van mobiliteit zin en onzin van elkaar te scheiden en te vertalen naar implicaties voor het ondergronds ruimtegebruik.
  • Arie Bleijenberg, TNO
    Civiele infrastructuur is ons grootste publieke vermogen! Hoe groot is de aankomende vervangingsopgave van onze kunstwerken? Wanneer komt de piek? Hoe brengen we het management van deze assets op een hoger plan? Arie Bleijenberg van TNO deelt in hink-stap-sprong feiten en zijn visie.

Vanuit de studio hoort en ziet u niet alleen de presentaties, maar gaan COB-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp met de heren in gesprek, waarbij u vragen kunt stellen, bijvoorbeeld via de chatbox. Die vragen neemt KPT-coördinator Ben van den Horn mee in het studiogesprek.

De bijeenkomst is onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Gezamenlijke platformbijeenkomst op 12 juni 2020. (Foto’s: COB)

Digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase 2020

Op dinsdag 19 mei 2020 om 11.00 uur vond het vervolg plaats van de sessie over digitale gereedschappen, zie hieronder.

Inhoud bijeenkomst
Deze tweede sessie startte met met een demonstratie. Voor de eerste Heinenoordtunnel heeft Jan Verbrugge een koppeling tussen BIM, Merdian, Kerngis en live data laten ontwikkelen. Deze ontwikkeling deelde hij met de platformleden. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar aan de slag met alle vragen en opmerkingen om samen de wensen en behoeften beter in kaart te brengen. Aan de hand van vragen en stellingen werden de deelnemers actief betrokken om zo, ondanks de beperkingen maar met de mogelijkheden van online samenkomen, een eerste inventarisatie te doen.

>> Terugkijken op YouTube

De eerste online platformbijeenkomst vond plaats op woensdag 22 april 2020. Dat vergde wat energie, maar de sprekers hebben zich goed aangepast en met 60 deelnemers was de bijeenkomst buitengewoon goed ‘bezocht’.

Inhoud bijeenkomst
De sessie stond in het teken van digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase. Vorig jaar zijn de platformleden door Siemens, Infranea en Movares meegenomen in de mogelijkheden van de digitale tweeling, augmented en virtual reality, virtual OTO en 3D BIM. Dit jaar vertelden Celeste Martens (Croonwolter&dros), Franc Fouchier (Soltegro) en Patrick Beekman (Ultimo) hoe 3D BIM, onderhoudsmanagementsystemen en visualisaties ingezet kunnen worden voor het beheer en onderhoud van tunnels. Via de chatbox konden de deelnemers vragen stellen aan de sprekers en discussiepunten inbrengen.

>> Download agenda (pdf, 173 kB)
>> Terugkijken op YouTube

Waarde van ondergronds bouwen

De bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud op donderdag 14 november 2019 stond in het teken van Waarde. Omdat waarde ook voor het platform Meerwaarde ondergrond belangrijk is, werden ook de leden van dat platform uitgenodigd.

Inhoud bijeenkomst
Ondergronds bouwen in het algemeen en tunnels in het bijzonder, leveren een bijdrage aan de waarde van een stad, gebied, netwerk en/of omgeving. Die waarde wordt tijdens de voorbereiding van een project in kaart gebracht. De kosten worden afgezet tegen de baten en mede op basis hiervan wordt wel of niet voor een ondergrondse oplossing gekozen.
Vaak wordt aangenomen dat alleen bij hoge grondprijzen en meervoudig ruimtegebruik ondergronds bouwen economisch rendeert. Achteraf blijkt echter vaak dat de ondergrondse mogelijkheden (maatschappelijke) waarde toevoegen aan de bovengrond, die voorafgaand aan het project niet is erkend. Mede door dit gebrekkige zicht op de baten wordt de instandhouding van ondergrondse objecten al snel gezien als “hoge kosten”. Voor tunnelbeheerders is het daarom van belang dat in de exploitatiefase niet alleen de kosten, maar ook de baten expliciet inzichtelijk zijn. Daarmee wordt het mogelijk om in de exploitatiefase een gefundeerde discussie te voeren over wat nodig is, wat dat oplevert (waarde) en wat dat mag kosten.

Binnen het platform Meerwaarde ondergrond is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de waarde van ondergronds bouwen, met name van tunnels en parkeergarages. De resultaten werden, samen met een nadere invulling door het Centraal Planbureau, aan de platformleden wordt gepresenteerd. Op de bijeenkomst gingen de leden van de twee platforms hier met elkaar over in gesprek.

>> Download agenda (pdf, 825 kB)
>> Download presentaties (pdf, 3 MB)

Digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase 2019

Alweer een interactieve sessie op locatie! De bijeenkomst op 26 juni 2019 stond in het teken van digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase, zoals augmented en virtual reality en 3D-BIM.

Inhoud bijeenkomst
Er werden praktijkcases toegelicht door Siemens, Infranea en Movares. Aan de hand van een aantal opstellingen hebben de platformleden gezien en ervaren wat de ‘digitale tweeling’ is en wat daarmee kan. Ondertussen gingen ze in gesprek over de betekenis voor de beheer-en-onderhoudsfase van tunnels: Wat moeten we nog organiseren? Wat zouden de eerste stappen kunnen zijn? Welke kansen zien we en welke belemmeringen hebben we nog op te lossen?

Bezoek Maastunnel Rotterdam

Het platform kwam in 2019 voor het eerst weer bijeen op 21 maart 2019. De platformdeelnemers brachten een bezoek aan de Maastunnel in Rotterdam.

Inhoud bijeenkomst
Er was een uitgebreide rondleiding van twee uur door een tunnelbuis van de Rotterdamse Maastunnel, die momenteel onder handen genomen wordt. Onderdeel van deze rondgang was een toelichting op de successen en uitdagingen bij de renovatie en restauratie. Daarnaast gaf Mello Lindner, assetmanager Maastunnelcomplex, een presentatie over het beheer en onderhoud, vroeger en nu. Aansluitend was er een lezing waarin Jeroen Schrijver en Joost Meijer van de gemeente Amsterdam hun verhaal vertelden over BAT: beheerder aan tafel. Hoe dichten zij de kloof tussen project en beheer? Een interessant onderwerp met een raakvlak naar de werkgroep ‘Van realisatie naar exploitatie’ die momenteel bezig is maatregelen te ontwikkelen om deze kloof te verkleinen.

>> Bekijk agenda (pdf, 193 KB)
>> Download presentatie gemeente Amsterdam (pdf, 4 MB)

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Wilco Romeijnders, rol: Lid

AEVO B.V.

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Lid
Herbie Spa, rol: Lid

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Giel Klanker, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Arie de Jong, rol: Lid
Philippe Kemps, rol: Lid

Besix Nederland bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
André de Groen, rol: Lid

BESIX Unitec

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
Jan Parmentier, rol: Lid

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Andrea Schusler-Ooms, rol: Lid
Ingmar Stel, rol: Lid
Jeroen Kersten, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid
Marc Hamilton, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Colt International B.V.

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Erik Peeters, rol: Lid
Stan Veldpaus, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Adviseur

Croonwolter&dros

Locatie: Utrecht, Veldzigt 18
Celeste Martens, rol: Lid
Dolf van der Meij, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

DON Bureau

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Ruud Schenk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Aart van Tussenbroek, rol: Lid
Elise Nouwens, rol: Lid
Jeroen Schrijver, rol: Lid
Marije Bockholts, rol: Lid
Ruben den Drijver, rol: Lid
Wilco Renkema, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Geurt Jan van der Meiden, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Nabila Abdellaoui, rol: Lid
Rob Zwinkels, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Lid
Johannes Braams, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Frans Lambregts, rol: Lid
Herman Kraaij, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Kasper Tijs, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Alexander Zoetemelk, rol: Lid
Chris Vriens, rol: Lid
Floris van Bochove, rol: Lid
Johan Bel, rol: Lid
John Heijmans, rol: Lid
Jop Janssen, rol: Lid

InterDam B.V.

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Berend Groeneveld, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid
Lars Meijer, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Niels Vissers, rol: Lid
Tom Verbruggen, rol: Lid

Kiltunnel

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V.

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jan de Waard, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid
Judith Hoetelmans, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid

Neuterink Fire & Tunnel Safety

Locatie: Maurik, Kemphaan 17
Patrick Elferink, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
David Baars, rol: Lid

Phoenix Contact B.V.

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Albert Kandelaar, rol: Lid

Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Maastricht, Avenue Ceramique 125
Willy van Laanen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Alen Halilovic, rol: Lid
Eric de Bruin, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid
Jan van der Sluis, rol: Lid
Jan Verbrugge, rol: Lid
Mark Zwaan, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Erik Römkens, rol: Lid
Erik Zwetsloot, rol: Lid
Jeroen Peeters, rol: Lid
Nan Eelman, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Eric Baars, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Hendri van Muiswinkel, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Abel de Vries, rol: Lid
Ard Verweij, rol: Lid
Eric Delhez, rol: Lid
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Peter Alink, rol: Lid
Pim Lodestijn, rol: Lid

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Gijs Peters, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
Danny Vroemen, rol: Lid

Transmeto

Locatie: Twello, Domineestraat 20
Alex Kalden, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
André Kladler, rol: Lid
Marlou Besseling, rol: Lid
Wouter Koomen, rol: Lid
VOLKER RAIL

VOLKER RAIL

Locatie: Utrecht, Postbus 10126
Marco Stouten, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid

Yunex Traffic B.V.

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Ard van der Kleij, rol: Lid
Chek Lee, rol: Lid
Cynthia Grotens, rol: Lid
Martijn Koolhoven, rol: Lid
Piet Stoevelaar, rol: Lid
Thomas Harent, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jan Jonker, rol: Lid