Inventarisatie monitoringsinstrumenten degradatie

Om beter aan de behoefte van voorspelbaar onderhoud aan civiele constructies te kunnen voldoen, is in dit project gewerkt aan een overzicht van sensoren en parameters die relevant zijn om de ontwikkeling van schademechanismen te volgen. Op basis van dit overzicht kan weloverwogen gekozen worden voor de meest geschikte sensoren voor een monitoringssysteem voor degradatie in tunnels.

Dit overzicht biedt instrumenten voor tunnelbeheerders om degradatie van materialen in tunnels te monitoren. Het is een aanvulling op de publicatie Material degradation in tunnels. Het resultaat van deze inventarisatie is de basis voor de PhD’er die in 2023 is begonnen met zijn onderzoek naar de ‘fitbit’ voor tunnels. 

Degradatie van materialen die bij tunnelbouw worden gebruikt, kan schade veroorzaken en uiteindelijk leiden tot tunnelafsluiting. Om tunneleigenaren en hun adviseurs te ondersteunen bij het identificeren, voorkomen en stoppen van deze faalmechanismen, heeft het COB-netwerk in het rapport Material degradation in tunnels meer dan vijftien soorten schade beschreven met instructies voor onderhoud en (niet-destructieve) inspectietechnieken. De instrumenten die nu in kaart zijn gebracht helpen tunnelbeheerders bij hun inspectietaak.

Deliverables

  • Monitoring material degradation in tunnels (2024)

Het monitoren van materiaaldegradatie kan dienen als een ‘vroeg waarschuwingssysteem’ om potentiële duurzaamheidsproblemen op te sporen en de reparatie van tunnelconstructies te optimaliseren. Het COB-netwerk heeft een inventarisatiestudie uitgevoerd naar sensoren en andere instrumenten waarmee de noodzakelijke chemische en fysische parameters kunnen worden gemeten. De inventarisatie bevat vier delen: omgeving en constructie, beton, metalen en beschermende coatings. Voor elke sensor is een factsheet gegeven met de belangrijkste kenmerken. 
>> Naar inventarisatie op de kennisbank 

  • Material degradation in tunnels (2022)

Afbraak van materialen die bij de tunnelbouw worden gebruikt, kan schade veroorzaken en uiteindelijk leiden tot sluiting van de tunnel. Om tunneleigenaren en hun adviseurs te ondersteunen bij het identificeren, voorkomen en stoppen van deze faalmechanismen heeft het COB-netwerk ruim vijftien soorten schade beschreven, samen met instructies voor onderhoud en (niet-destructieve) inspectietechnieken.
>> Naar rapport op de kennisbank 

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Inventarisatie monitoringsinstrumenten.

Gereed