Inventarisatie monitoringsinstrumenten degradatie

Om beter aan de behoefte van voorspelbaar onderhoud aan civiele constructies te kunnen voldoen, wordt in dit project gewerkt aan een overzicht van sensoren en parameters die relevant zijn om de ontwikkeling van schademechanismen te volgen. Op basis van dit overzicht kan weloverwogen gekozen worden voor de meest geschikte sensoren voor een monitoringssysteem voor degradatie in tunnels.

In het overzicht komen instrumenten te staan die tunnelbeheerders kunnen gebruiken om degradatie van materialen in zinktunnels te monitoren. Het is een aanvulling op de publicatie Material degradation in tunnels. Het resultaat van deze inventarisatie is de basis voor de PhD’er die in 2023 begint met zijn onderzoek naar de ‘fitbit’ voor tunnels. 

Degradatie van materialen die bij tunnelbouw worden gebruikt, kan schade veroorzaken en uiteindelijk leiden tot tunnelafsluiting. Om tunneleigenaren en hun adviseurs te ondersteunen bij het identificeren, voorkomen en stoppen van deze faalmechanismen, heeft het COB-netwerk in het rapport Material degradation in tunnels meer dan vijftien soorten schade beschreven met instructies voor onderhoud en (niet-destructieve) inspectietechnieken. De instrumenten die nu in kaart worden gebracht helpen tunnelbeheerders bij hun inspectietaak.

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Inventarisatie monitoringsinstrumenten.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Presentaties van werkgroepleden over bestaande monitoringsystemen.

1

Inventarisatie beschikbare sensoren geeft enerzijds inzicht in huidige stand der techniek en laat anderzijds zien wat in de nabije toekomst mogelijk beschikbaar komt aan sensoren die een directe meting van relevante parameters (pH, chloridegehalte) uitvoeren.

1

Opstellen en invullen evaluatieformulier voor zestien typen sensoren. Hiermee wordt de geschiktheid voor toepassing in tunnel bepaald.

1

Online en fysieke besprekingen van voortgang en inhoud.

1

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jan Kloosterman, rol: Co-coördinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Ewald van der Waals, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Projectleider
Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Vogel Kathodische Bescherming B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Wattstraat 40
Hans van den Hondel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Bruins Slot, rol: Lid