Het COB heeft plek voor PhD’ers in het onderzoeksprogramma Future proof tunnels. Op dit moment zijn dat er drie. Twee van deze promotieplaatsen bevinden zich binnen de sectie Geo-engineering en de derde binnen de sectie Materialen en Milieu bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft.

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft en het COB zijn een onderzoekssamenwerking aangegaan. Het programma Future proof tunnels onderzoekt de uitdagingen van verouderende ondergrondse infrastructuur en de aanstaande renovaties van (meestal afgezonken) tunnels in slappe bodemgesteldheid. Dit programma gaat met PhD’ers en EngD‘ers de uitdaging aan om de tunnelvervorming te monitoren en alle externe belastingsfactoren en gedetailleerde ondergrondgegevens vast te stellen. 

Eerste inzetproject COB-FT1

Het tunnelprogramma van het COB is in 2021 erkend als onderzoeksprogramma dat in aanmerking komt voor PPS-toeslag via het TKI Deltatechnologie. De bijdrage vanuit het TKI wil het COB inzetten voor de projecten in Future proof tunnels. Het eerste zogeheten ‘inzetproject’ COB-FT1 richt zich op de vervangings- en renovatieopgave voor tunnels. Het inzetproject is goedgekeurd voor drie PhD’ers. In verband met de eisen van het TKI is besloten om de aanvraag en financiering voor de vierde PhD’er eind 2023 te laten plaatsvinden en voor de vijfde eind 2024.
>> Lees meer over het TKI  
>> Bekijk het inzetproject (pdf, 895 KB)

Voortgang PhD-trajecten

In het programma Future proof tunnels zijn drie promotieonderzoeken gestart. Ian Pierce onderzoekt de ontwikkeling van een strategie om vervormingen (in eerste instantie van voegen) continu te monitoren. Arne de Jong brengt omgevingsoorzaken voor de vervormingen in kaart en Sebastian Kuniewski monitort, verklaart en voorspelt degradatie van materialen van de tunnelconstructie. Op deze webpagina leest u meer over deze onderzoeken.

Vanuit het COB denken begeleidingscommissies mee in de uitvoering van de onderzoeken. Op 1 december 2023 hebben de PhD’ers tijdens een openbare kennislunch vertelt hoever ze zijn met definiëren van de onderzoeksvraag aanwezigen gevraagd mee te denken over hoe ze aanvullende informatie kunnen vinden om de onderzoeksvraag verder uit te werken. Eind december 2023 leverden ze een 0.9-versie van hun onderzoeksplan aan ter beoordeling van de begeleidingscommissies. Alle drie de studenten zijn nu officieel van start met hun onderzoeken.

PhD-project 1: Deformatiemonitoring zinktunnels

PhD’er Ian Pierce verzamelt monitoringgegevens voor de verschillende tunnels, slaat ze op in een semantische wiki (of uniforme database) en gebruikt ze voor structurele gedragsanalyse. De monitoringgegevens worden vervolgens gebruikt om het langetermijngedrag van tunnels en de impact ervan op hun structurele veiligheid te voorspellen. 

PhD-project 2: Geotechnische data-analyse

PhD’er Arne de Jong heeft tot doel de belangrijkste omgevingsoorzaken voor vervorming (in verschillende tunnels en scenario’s) te identificeren en realistische 3D-ondergrondmodellen te ontwikkelen. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de interacties tussen tunnelconstructie en omgeving, en verklaringen voor waargenomen tunnelgedrag. 

PhD-project 3: Degradatie tunnelmaterialen

PhD’er Sebastian Kuniewski heeft in dit project als doel degradatie in tunnels te monitoren, te verklaren en te voorspellen. Hiervoor worden monitoringstrategieën en sensortechnologieën ontwikkeld en toegepast in tunnels. De focus van het onderzoek ligt op kritische locaties zoals voegen. 

De secties

Geoscience and Engineering

Binnen de afdeling Geoscience and Engineering heeft de sectie Geo-engineering negen fulltime en zes parttime wetenschappelijke staf, en 30 PhD- en postdoctorale onderzoekers. Expertisegebieden zijn onder meer grondmechanica, dijken en taluds, funderingstechniek, ondergrondse ruimtetechnologie, technische geologie en geo-milieutechniek. Er zijn uitgebreide experimentele laboratoriumfaciliteiten, waaronder grootschalige testfaciliteiten voor bodem-structuurinteractie en een geotechnische centrifuge, evenals uitstekende computerfaciliteiten, waaronder toegang tot nationale High-Performance Computing-netwerken.

Materialen en Milieu

Binnen het Departement Materialen, Mechanica, Beheer & Ontwerp telt de sectie Materialen en Milieu negen voltijdse wetenschappelijke stafleden, 35 PhD- en Postdoctorale onderzoekers. Expertisegebieden zijn onder meer micromechanica van bouwmaterialen, modellering van materiaalgedrag, monitoring van materiaalgezondheid en duurzaamheid en duurzaamheidsaspecten van materialen. De sectie beschikt over uitstekende laboratoriumfaciliteiten voor materiaalonderzoek op hoog niveau in het Microlab

Het COB-tunnelprogramma.