Het COB heeft plek voor PhD’ers in het onderzoeksprogramma Future proof tunnels. Op dit moment zijn dat er drie. Twee van deze promotieplaatsen bevinden zich binnen de sectie Geo-engineering en de derde binnen de sectie Materialen en Milieu bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft.

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft en het COB zijn een onderzoekssamenwerking aangegaan. Het programma Future proof tunnels onderzoekt de uitdagingen van verouderende ondergrondse infrastructuur en de aanstaande renovaties van (meestal afgezonken) tunnels in slappe bodemgesteldheid. Dit programma gaat met PhD’ers en PDEng’ers de uitdaging aan om de tunnelvervorming te monitoren en alle externe belastingsfactoren en gedetailleerde ondergrondgegevens vast te stellen. 

Eerste inzetproject COB-FT1

Het tunnelprogramma van het COB is in 2021 erkend als onderzoeksprogramma dat in aanmerking komt voor PPS-toeslag via het TKI Deltatechnologie. De bijdrage vanuit het TKI wil het COB inzetten voor de projecten in Future proof tunnels. Het eerste zogeheten ‘inzetproject’ COB-FT1 richt zich op de vervangings- en renovatieopgave voor tunnels. Het inzetproject is goedgekeurd voor drie PhD’ers. In verband met de eisen van het TKI is besloten om de aanvraag en financiering voor de vierde PhD’er eind 2023 te laten plaatsvinden en voor de vijfde eind 2024.
>> Lees meer over het TKI  
>> Bekijk het inzetproject (pdf, 895 KB)

Deformatie monitoring zinktunnels

PhD-project 1 ontwikkelt een monitoringstrategie om tunnelvervormingen continu te monitoren, zonder de tunneloperaties te hinderen. Deze monitoringstrategie wordt bij meerdere afgezonken tunnels toegepast. In dit project worden de monitoringgegevens voor de verschillende tunnels verzameld, opgeslagen in een semantische wiki (of uniforme database) en gebruikt voor structurele gedragsanalyse. De monitoringgegevens worden vervolgens gebruikt om het langetermijngedrag van de tunnels en de impact ervan op hun structurele veiligheid te voorspellen. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij helpt bij het monitoringprogramma en bij de ontwikkeling van de database en analysemethoden om vervormingsmetingen om te zetten in structurele veiligheidsbeoordelingen. 

Geotechnische data-analyse

PhD-project 2 heeft tot doel de belangrijkste omgevingsoorzaken voor vervorming (in verschillende tunnels en scenario’s) te identificeren en realistische 3D-ondergrondmodellen te ontwikkelen. Dit leidt tot nieuwe inzichten in de interacties tussen tunnelconstructie en omgeving, en verklaringen voor waargenomen tunnelgedrag. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij historische en nieuwe gegevens over geotechnische locatie-omstandigheden en externe belastingsomstandigheden combineert tot een 3D-bodem-structuur-interactiemodel dat de heterogeniteit van de ondergrond vastlegt. 

Begeleidingscommissie Deformatie

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Lid
Ian Pierce, rol: PHD

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Co-coördinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Almer van der Stoel, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Voorzitter

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid
Strukton Immersion Projects B.V.

Strukton Immersion Projects B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Arne de Jong, rol: PHD

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Degradatie tunnelmaterialen

PhD-project 3 heeft tot doel degradatie in tunnels te monitoren, te verklaren en te voorspellen. Hiervoor worden monitoringstrategieën en sensortechnologieën ontwikkeld en toegepast in tunnels. Door monitoringgegevens te combineren met bestaande degradatiemodellen is het mogelijk om degradatie te voorspellen en betrouwbare risicoprognoses te geven. De focus van het onderzoek ligt op kritische locaties zoals voegen, overgangen, spatzones, waar beton in combinatie met andere materialen ook wordt blootgesteld aan extremere belastingen en/of vervormingen. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij degradatiemonitoringsystemen in de tunnel ontwikkelt, test, selecteert en installeert, monitoringgegevens verzamelt en schademodellen en constitutieve beschrijvingen van mechanismen verder ontwikkelt om de invloed van meerdere mechanismen te voorspellen.

Begeleidingscommissie Degradatie

C-Cube international bv

C-Cube international bv -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 14
Sebastian Kuniewski, rol: PHD

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Co-coördinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Jeroen Egberts, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid -

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Bart Hendrix, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Bruins Slot, rol: Voorzitter

De secties

Geoscience and Engineering

Binnen de afdeling Geoscience and Engineering heeft de sectie Geo-engineering negen fulltime en zes parttime wetenschappelijke staf, en 30 PhD- en postdoctorale onderzoekers. Expertisegebieden zijn onder meer grondmechanica, dijken en taluds, funderingstechniek, ondergrondse ruimtetechnologie, technische geologie en geo-milieutechniek. Er zijn uitgebreide experimentele laboratoriumfaciliteiten, waaronder grootschalige testfaciliteiten voor bodem-structuurinteractie en een geotechnische centrifuge, evenals uitstekende computerfaciliteiten, waaronder toegang tot nationale High-Performance Computing-netwerken.

Materialen en Milieu

Binnen het Departement Materialen, Mechanica, Beheer & Ontwerp telt de sectie Materialen en Milieu negen voltijdse wetenschappelijke stafleden, 35 PhD- en Postdoctorale onderzoekers. Expertisegebieden zijn onder meer micromechanica van bouwmaterialen, modellering van materiaalgedrag, monitoring van materiaalgezondheid en duurzaamheid en duurzaamheidsaspecten van materialen. De sectie beschikt over uitstekende laboratoriumfaciliteiten voor materiaalonderzoek op hoog niveau in het Microlab

Het COB-tunnelprogramma.