Aantoonbaar veilig meten en beslissen

Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen. Dit geeft vervolgens een opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Dit project is op te delen in drie onderwerpen: verkenning naar het meten van ‘aantoonbaar veilig’, inventarisatie van prestatiekillers en samenhang met faalcriteria voor veiligheid, en komen tot een (programma van eisen voor een) beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Voor alle onderwerpen is het van belang te weten welke gegevens er beschikbaar zijn en waaraan behoefte is bij tunnelbeheerders. De werkgroep heeft hiertoe een vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijst gaat de werkgroep in gesprek met tunnelbeheerders, zodat de antwoorden direct zo nodig verhelderd kunnen worden. Bij het opstellen van de vragen is samengewerkt met de werkgroep Dashboard, omdat ook voor dat onderzoek informatie nodig is van tunnelbeheerder.

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met de projectleider of secretaris.

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Projectleider

HIG Traffic Systems

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid

Yunex Traffic B.V.

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Chek Lee, rol: Lid