Aantoonbaar veilig meten en beslissen

Om de betrouwbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over wat ‘aantoonbaar veilig’ is en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen. Hiermee kan vervolgens worden gestart met het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars. 

Dit project is op te delen in drie onderwerpen: 1. verkenning naar van ‘aantoonbaar veilig’, 2. inventarisatie van prestatiekillers en samenhang met faalcriteria voor veiligheid en 3. komen tot een (programma van eisen voor een) beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Voor alle onderwerpen is het van belang te weten welke gegevens beschikbaar zijn en waaraan behoefte is bij tunnelbeheerders. De werkgroep heeft hiertoe een vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijst is in gesprek gegaan met tunnelbeheerders. Bij het opstellen van de vragen is samengewerkt met de werkgroep Dashboard, omdat ook voor dat onderzoek informatie nodig was van tunnelbeheerder.

Eindrapport 2022

In juli 2022 heeft de werkgroep een einddocument opgeleverd. Hierin is inzichtelijk gemaakt welke informatie tunnelbeheerders nodig hebben en welke informatie er ontbreekt om de (veiligheids)status van hun tunnel te kennen. Zowel de actuele status als trends op lange(re) termijn komen aan bod. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de beslissingen die op basis van de (veiligheids)status kunnen worden genomen en welke afwegingen daarbij een rol spelen.
>> Lees het document op de kennisbank

Met de oplevering van dit deliverable is een fundament gelegd. De resultaten worden verwerkt in de diverse groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep wordt hiermee afgesloten.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapportage met huidige werkwijze voor een aantoonbaar veilige tunnel.

Gereed

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Inrichten projectteam, kennismaking, delen van gezamenlijk doelstelling.

1

Opstellen van projectplan.

1

Verzamelen diverse gegevens en bronnen tbv verkenning ‘aantoonbaar veilig’.

1

Categoriseren en ordenen van verkregen info tbv vaststellen ‘aantoonbaar veilig’.

1

Opstellen eindrapportage.

1

Afronding en opmaak eindrapportage.

1

Toelichting op eindrapport op COB-tv, 19 december 2022. Is terug te kijken op website van het COB en Youtube.

-

Presentatie uitkomsten tijdens Tunnel-pizzaparty september 2022.

-

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Projectleider

HIG Traffic Systems B.V. -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Chek Lee, rol: Lid