Uit een inventarisatie van het COB is gebleken dat de tunnelsector een enorme stroom werk heeft door de renovatieopgave. Voor bepaalde werkgebieden (ingenieursbureaus, aannemers, specialisten, software-engineers, etc.) zullen enorme piekbelastingen ontstaan. Zitten opdrachtgevers elkaar in de weg, omdat iedereen dezelfde expertise op hetzelfde moment nodig heeft? Over hoeveel uren werk op welk moment hebben we het eigenlijk? 

Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, ProRail, RWS Tunnelbeheerorganisatie, het Programma Tunnels Zuid-Holland (PTZ) en de Tunnel Organisatie Vlaanderen (TOV) hebben aangegeven behoefte te hebben aan nadere duiding en verdieping van deze inventarisatie. Is er reden tot zorg over de verhouding tussen vraag en aanbod? Welke knelpunten zijn er te verwachten? Gaat het om een piek of blijft er meer werk aankomen? Welke invloed heeft de hoeveelheid werk op andere werkvelden? Oftewel: wat is het probleem precies?

Om inzicht te bieden, heeft het COB een rekenmodel ontwikkeld en het online tunneloverzicht uitgebreid. De berekende fte’s  zijn bijgeschaafd met hulp van de tunnelbeheerders en renovatieprojecten en zijn een benadering van de toekomstige werkelijkheid. Het COB-netwerk heeft gezorgd voor nadere duiding en verdieping van de gezamenlijke tunnelopgave.Aan de hand van het ontwikkelde model, de opgehaalde data en geïnventariseerde wensen is het online tunneloverzicht uitgebreid: www.cob.nl/tunnelopgave. Dit nieuwe tunneloverzicht is op de Tunneldag 25 januari 2024 gelanceerd.

Meer informatie over het achterliggende model is opgenomen in de rapportage. Het rapport gaat in op de robuuste, vereenvoudigde methode die door het COB en haar netwerk is ontwikkeld om een goede indicatie te berekenen van het aantal fte’s dat een renovatieproject vergt.
>> Naar rapport op de kennisbank

Het tunneloverzicht biedt nu niet alleen basisinformatie over alle tunnels in Nederland en Vlaanderen, maar ook inzicht in de hoeveelheid werk (fte) die het renoveren van de tunnels kost. De grafiek in het midden van de webpagina toont de fte’s van alle tunnels bij elkaar opgeteld én voor drie groepen: de opdrachtgevers, ingenieursdiensten en aannemers. Als u met de muis over een datapunt gaat, ziet u hoeveel fte er nodig is voor dit kwartaal voor de desbetreffende beroepsgroep.
>> Naar tunneloverzicht

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 1.0

Q1 2024
2

Versie 2.0 (website en model)

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eindrapport 

Q2 2024
2

Online tunneloverzicht uitgebreid om onderzoeksresultaten te ontsluiten.

Gereed
3

Online tunneloverzicht aanvullen met minimaal vijf tunnelrenovatieprojecten.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Vanuit Rijkswaterstaat zijn de tunnels van PTZ goed toegevoegd, daarbij is gebruikgemaakt van de ervaringsdata vanuit de Heinenoordtunnel en de Kiltunnel.

3

De webdeveloper van het COB en een extern bureau hebben aan de hand van het onderzoeksrapport, de beschikbare data en geïnventariseerde wensen een nieuw online tunneloverzicht opgezet. Er wordt nu gewerkt aan de implementatie.

2

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Allart Hoekstra, rol: Adviseur
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
COB Werkstudenten

COB Werkstudenten -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Stein Verhoeven, rol: Student

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Patrick Pieters, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ron van den Ende, rol: Lid kernteam