Uit een inventarisatie van het COB is gebleken dat de tunnelsector in de komende tien jaar een enorme stroom werk krijgt door de renovatieopgave. Voor bepaalde werkgebieden (ingenieursbureaus, aannemers, specialisten, software-engineers, etc.) zal een enorme piekbelasting ontstaan. Zitten opdrachtgevers elkaar straks in de weg, omdat iedereen dezelfde expertise op hetzelfde moment nodig heeft? Over hoeveel uren werk op welk moment hebben we het eigenlijk? 

Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, ProRail, RWS Tunnelbeheerorganisatie, het Programma Tunnels Zuid-Holland (PTZ) en de Tunnel Organisatie Vlaanderen (TOV) geven aan behoefte te hebben aan nadere duiding en verdieping van deze inventarisatie. Is er reden tot zorg over de verhouding tussen vraag en aanbod? Welke knelpunten zijn er te verwachten? Gaat het om een piek of blijft er meer werk aankomen? Welke invloed heeft de hoeveelheid werk op andere werkvelden? Oftewel: wat is het probleem precies? Het COB-netwerk zorgt voor nadere duiding en verdieping van de gezamenlijke tunnelopgave. Van de resultaten wordt een rapport uitgebracht en ook worden ze verwerkt op www.cob.nl/tunneloverzicht.

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eindrapport gepubliceerd.

Q1 2023
2

NIEUW: Online tunneloverzicht uitgebreid om onderzoeksresultaten te ontsluiten.

Q4 2023
3

NIEUW: Online tunneloverzicht aanvullen met minimaal vijf tunnelrenovatieprojecten.

Q1 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Bespreking tijdens begeleidingscommissie tunnelprogramma in april.

Alle deliverables

Zes separate besprekingen met leden begeleidingscommissie om output en opzet te bespreken.

Alle deliverables

Aanstellen redacteur voor herschrijven rapportage Arcadis.

Alle deliverables

Aanstellen secretaris om database te vullen en te laten reviewen door
tunnelbeheerders/projectorganisatie.

Alle deliverables

Deelnemers

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid kernteam

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Lid kernteam
Ben van den Horn, rol: Lid kernteam
Ilse Schelling, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Allart Hoekstra, rol: Adviseur
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
COB Werkstudenten

COB Werkstudenten -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Stein Verhoeven, rol: Student

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Patrick Pieters, rol: Lid kernteam
Winand Rameswar, rol: Lid kernteam

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Reviewer

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Ronald Hoogenboom, rol: Reviewer