Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Mirjam Iding, Matthieu van der Heijden
  • Jaar: 2000

Samenvatting

In opdracht van de Interdepartementale Projectgroep Ondergronds Transport (IPOT) heeft TNO Inro tussen half februari en half maart 2000 een studie uitgevoerd naar logistieke visies op het transport van stukgoed in Nederland, en de rol die ondergrondse logistieke systemen (OLS) daarin zouden kunnen spelen.

Het doel van deze studie is het in kaart brengen van verschillende visies en in te schatten welke kansen en bedreigingen er zijn voor OLS binnen deze logistieke visies. Als uitgangspunt voor de logistieke visies gaan we uit van de ontwikkeling van transport van stukgoed binnen Nederland op de lange termijn (2020).