Herziene leidraad monetarisering van milieu- en leefbaarheidsaspecten lijninfrastructuur

Terug naar kennisbank
  • Document code: N420-02
  • Auteur: A.W.F. Rey, commissie N400
  • Jaar: 1999

Samenvatting

In navolging van N 420-1. Bij de afweging van infrastructuurprojecten spelen verschillende aspecten een rol, waaronder milieu- en leefbaarheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de aanleg- en onderhoudskosten worden milieu- en leefbaarheidseffecten in evaluatiestudies meestal niet in geld uitgedrukt. Vaak wordt volstaan met een kwalitatieve beschrijving. In economische zin zijn milieu en leefbaarheid schaarse goederen, waarbij voor het consumeren

van die goederen een prijs gevraagd mag e.q. moet worden. De meerwaarde van monetarisering is nu vooral dat door middel van het ‘geldelijk waarderen’ wordt getoond dat milieu en leefbaarheid een prijs hebben, in dezelfde zin als goederen en diensten waarvan de prijs via reguliere markten tot stand komt.