WARVW

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Ministerie van I&M
  • Jaar: 2013

Samenvatting

De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) is per 1 juli 2013 gewijzigd. De wet geldt voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter.

In de wet worden onder andere de volgende zaken geregeld:

– Heldere norm voor wegtunnels

– Wettelijke norm getoetst door middel van de methodiek QRA

tunnels

– Gestandaardiseerde uitrusting voor nieuwe rijkstunnels

(vastleggen in de planologische fase)

– Scenarioanalyse, deze analyse kan input leveren voor het

veiligheidsbeheerplan, maar kan niet leiden tot extra of

aanvullende voorzieningen

– Commissie voor de tunnelveiligheid wordt opgeheven