Mutual influence of foundation elements and anchor pile design

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Mortier et al.
  • Jaar: 2014

Samenvatting

Bij de spoortunnel in Delft speelde de interactie tussen verschillende funderingstechnieken een belangrijke rol. Vlakbij bestaande paalfunderingen van een spoorviaduct werden bijvoorbeeld nieuwe diepwanden gerealiseerd en tussen eerder gebouwde diep- en damwanden werden groutankers aangebracht. Er is uitgebreid praktijkonderzoek gedaan om de wederzijdse beïnvloeding in kaart te brengen.

In het project Spoortunnel Delft is de interactie tussen de aangebrachte fundering elementen speelden een belangrijke rol. Membraanwanden werden dicht bij bestaande geïnstalleerd paalfunderingen van een spoorviaduct en groutankerpalen zijn tussen eerdere plaatsing gerealiseerd membraan- of damwandwanden. Er is een groot aantal kegelpenetratietesten uitgevoerd om onderzoek uit te voeren naar de wederzijdse invloed van de plaatsing van deze funderingselementen op elkaar. De toegepaste paaltestmethoden werden tijdens het uitvoeringsproces geoptimaliseerd om de schacht te elimineren van het draagvermogen van de bovenste samenhangende lagen. Omdat er vrij slanke palen werden gebruikt, was de knikstabiliteit geverifieerd door berekening en ook door testen. Tot slot wordt de impact van een toekomstige grote variatie in de bestaande ontwatering op het draagvermogen van de palen toegelicht.