Procesmatige aanpak tunnellekkages

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Van Riel et al.
  • Jaar: 2018

Samenvatting

Het is een bekend gegeven dat alle tunnels in zekere mate lekken, hebben gelekt of nog kunnen gaan lekken. In sommige gevallen is die lekkage dermate groot dat er iets aan gedaan moet worden. Met deze handreiking wordt beoogd tunnelbeheerders te ondersteunen die met vragen rondom tunnellekkages worden geconfronteerd.

De kern van deze handreiking is een stroomschema. Grofweg wordt de tijdlijn gevolgd van constatering tot oplossen van de lekkage. De handreiking biedt onder meer informatie over preventieve maatregelen, bekende faalmechanismen en gevolgen, maatregelen om de situatie veilig te stellen en methoden voor het in kaart brengen van de situatie. Daarnaast wordt ingegaan op beheer en monitoring. De handreiking sluit af met aandachtspunten bij marktbenadering voor de uitbesteding van werkzaamheden.

Deze handreiking beperkt zich tot de procesmatige aanpak van lekkages in het algemeen en gaat niet inhoudelijk in op injectietechnieken die vaak worden ingezet om lekkages te verhelpen. Door het gebruiken van deze handreiking kan wel voorkomen worden dat beheerders die met lekkages te maken krijgen, onvoldoende zijn voorbereid en niet weten wat de beste benadering van het probleem is. Ook beheerders van bijvoorbeeld parkeergarages of bouwputten kunnen hun voordeel doen met de inhoud van deze handreiking