Onderzoek waterdichtheid dilatatievoegen

Terug naar kennisbank
  • Document code: 92061
  • Auteur: ing. N.G.B. van der Winden
  • Jaar: 1992

Samenvatting

De Bouwdienst Rijkswaterstaat beoogde in 1990 een evaluatie van de toepassing en uitvoerings­wijze van dilatatievoegstroken om tot eventuele aanpassingen en/of verbeteringen te komen. Om dit doel te bereiken, werd een onderzoekscommissie in het leven geroepen voor het bestuderen van de waterdichtheid van dilatatievoegen waarin Vredestein W9U- c.q. W9UI-voegbanden aanwezig zijn. De commissie is ingesteld onder de naam ‘Werk­groep injecteren voegbanden’ (WIV).

Het voorliggende rapport bevat de resultaten van de werkzaamheden van de werkgroep waarin vooral de grootschalige beproeving van de waterdichtheid van dilatatie­voegen met daarin opgenomen het W9UI-voegband een belangrijke plaats inneemt. Genoemde proeven zijn uitgevoerd door lntron, instituut voor materiaal- en milieu-onder­zoek, onder supervisie van de werkgroep.