Risico’s in kaart

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Kirstein et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Het resultaat van inspecties en voorbereidend onderzoek blijkt niet altijd voldoende om verrassingen bij een tunnelrenovatie te voorkomen. Onder andere op basis van interviews heeft het COB-netwerk een checklist opgesteld voor de meest voorkomende risico’s op falen.

De risicochecklist is een hulpmiddel voor programmering van beheer en onderhoud (lange termijn), scopebepaling van renovaties en de planning van regulier groot en klein onderhoud. De lijst gaat uit van schadebeelden die zichtbaar kunnen zijn in de tunnel. Daarbij staat aangegeven wat de oorzaak kan zijn, welke gevolgen kunnen optreden en hoe er nadere inspectie kan plaatsvinden. Een specialist, bijvoorbeeld vanuit een COB-expertteam, kan vervolgens invullen wat de scope van het nader onderzoek zou moeten zijn, welke data er beschikbaar is en welke beheersmaatregelen toegepast kunnen worden.