Virtuele validatie van complex wegontwerp

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Jur Fijen
  • Jaar: 2019

Samenvatting

Jur Fijen heeft voor zijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam (HVA) in samenwerking met Infranea een keuzemodel ontwikkeld voor het configureren van een rijsimulator.

De door Jur ontwikkelde VR-Rijsim richt zich op de validatie van het voorlopig en definitief ontwerp van rijkswegen en ondersteunt de VOA-risicomethodiek (‘verkeersveiligheid op autowegen’) vanuit verkeersveiligheidsaudit 2. Doel van het onderzoek was de functionaliteiten van de VR-Rijsim te specificeren waarmee die als aanvullend toetsinstrument geschikt is om complexe verkeerssituaties met betrekking tot human factors te valideren.