‘Ik verwacht robuustere oplossingen’

Elsbeth Faasse-’t Hart, coördinator veiligheid en gezondheid, Rijkswaterstaat: “Met betrekking tot arbeidsveiligheid verwacht ik dat we binnen PTZ tot robuustere oplossingen komen. Met name voor beheer en onderhoud is dat vanwege de lange levensduur van een tunnel erg belangrijk. De tunnels verschillen weliswaar in allerlei opzichten, maar er zijn ook veel vergelijkbare kenmerken, waardoor je oplossingen kunt bedenken die je vaker kunt toepassen.”

“Zo zijn de veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte in de tunnels vergelijkbaar. Als je kijkt vanuit het perspectief dat je een oplossing voor de eerste tunnel verderop in het project weer kunt gebruiken, zul je eerder geneigd zijn meer te investeren. Robuustere oplossingen zijn over het algemeen duurder, maar als je ze breder kunt toepassen zal dat minder een issue zijn omdat je de kosten ‘uitsmeert’ over meerdere renovaties. Er is ook meer ruimte om ervaringen op te doen en die later weer toe te passen. Deze aanpak leidt voor tunnelrenovaties in heel Nederland tot een systeem van steeds verder verbeteren op basis van eerdere ervaringen, tot het niveau van het opnemen van bepaalde oplossingen in het programma van eisen. Dat is goed voor de arbeidsveiligheid, omdat die meestal gebaat is bij standaardisatie.

Het verbeteren van de veiligheid bij bestaande objecten is een stuk lastiger dan bij nieuwbouw. Sommige dingen zijn redelijkerwijs goed aan te passen, maar we zullen ook zaken tegenkomen waar verbetering niet mogelijk is of alleen met een zeer hoge investering. Het is fijn dat we kunnen meekijken met de renovatie van de Heinenoordtunnel. Zij lopen een fase voor. Dat maakt voor ons de risico’s kleiner. Wat daar minder optimaal lijkt te gaan of juist best practices oplevert, kunnen we meenemen in PTZ.”

‘Als je kijkt vanuit het perspectief dat je een oplossing voor de eerste tunnel verderop in het project weer kunt gebruiken, zul je eerder geneigd zijn meer te investeren.’

Concreet

“Het overleg over de ombouwstrategie had zeker in het begin een vrij hoog abstractieniveau. Nu de ombouwstrategie meer vorm krijgt, wordt steeds concreter wat we gaan doen. We komen langzaam in de buurt van de keuze welke tunnel we eerst willen gaan doen. Dat is voor mij belangrijk, want dan kan ik in de praktijk gaan kijken. Bij sociale veiligheid en arboveiligheid gaat het ook om gevoel; eerst kijken en proeven en pas daarna de checklist erbij pakken. Doe je het andersom, dan kun je de essentie missen. De tunnels zijn misschien voor wel 95% gelijk aan elkaar. Maar voor die laatste 5% heb ik echt een opfrisbezoek nodig. Daarmee krijg ik inzicht in de historie van incidenten, te verwachten problemen en bewezen lokale oplossingen.”

Kennis en kennisborging

“Een groot voordeel van dit team is dat er zo verschrikkelijk veel kennis zit, in termen van ervaring én objectkennis, ook in relatie tot de omgeving. Dat is ideaal. Verder is het mooi dat ook jongeren worden betrokken. Jeugd wordt gekoppeld aan ouderen met veel kennis. Dat past in de ambitie om jongeren te betrekken bij Rijkswaterstaat. PTZ profiteert daarvan.”