ALIVe: Amsterdamse Leidraad Integrale Veiligheid

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Gemeente Amsterdam Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
  • Jaar: 2005

Samenvatting

Bij de behandeling van de aanvraag voor een bouwvergunning voor diverse tunnelprojecten in Amsterdam bleek dat de toetsing van de veiligheid in de tunnel slecht mogelijk was. De veiligheid werd nog onvoldoende integraal benaderd en ontwikkeld, noch kon de veiligheid als onderdeel van de vergunningen en de instandhouding ervan in de beheerfase integraal worden getoetst. Voor de problematiek zijn binnen ALIVe vier oplossingen uitgewerkt. Dit zijn:

1. Een stappenplan voor de integrale ontwikkeling van de veiligheid;

2. Een basispakket Veiligheidsvoorzieningen om de uniformiteit van tunnels zeker te stellen;

3. Een Fn-curve als norm voor het ‘maatschappelijk aanvaardbaar risiconiveau’ voor groepen reizigers en personeel in

een tram- of metrosysteem;

4. Een ontruimingseis van 15 minuten voor ondergrondse stations, als uitwerking van de eisen van het Bouwbesluit.