In 2013 werd de COB-commissie Zinkvoegen ingesteld omdat over de levensduurverwachting van zinkvoegen veel onzekerheid bestaat. Bij het ‘afpellen’ van de problematiek kwam de commissie in 2018 in de volgende fase terecht, waarbij de scope is verbreed.

De commissie Zinkvoegen heeft tussen 2013 en 2018 het onderhoudsvraagstuk van zinkvoegen in afzinktunnels onderzocht. Een samenvatting van de resulterende praktijkonderzoeken is in 2020 gepubliceerd. Toen werd duidelijk dat de opgaven breder zijn. De commissie Voegen is daarom samen met de commissie Deformatie en de commissie Degradatie opgenomen in het tunnelprogramma. Binnen de scope van de commissie Voegen vallen de onderhoudsvraagstukken rondom zink-, sluit- en dilatatievoegen van bestaande afzinktunnels.

De commissie Voegen heeft de volgende doelen:

  • Adviseren bij onderzoeken aan te renoveren afzinktunnels: Voor de Heinenoordtunnel, Willemsspoortunnel en Rupeltunnel heeft de commissie Voegen de opdrachtgever geadviseerd over de scope van de onderzoeken aan voegen. Voor toekomstige renovaties zal dit ook het geval zijn.
  • Delen van kennis rondom voegen: Belangrijk is dat de kennis vanuit deelnemers van de commissie wordt geborgd en gebruikt kan worden voor toekomstige renovatieprojecten. Doel is om de resultaten van onderzoeken (zoals bureaustudies en praktijkonderzoeken) te publiceren op de COB-kennisbank.

Hervorming

De commissie Voegen kwam twee tot vier keer per jaar bijeen. Vanaf 2023 komt de commissie nog twee maal per jaar samen, mara nu met de andere civiel commissies van het COB; commissie Deformatie, commissie Degradatie en de stuurgroep Civiel. 

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Definitieve versie van protocol inspectie zink- en sluitvoegen gereed. Deze wordt geïntegreerd in de Werkwijzer monitoring zinktunnels.

Gereed
2

Rapportage restlevensduur Omegaprofielen.

Q1 2023
3

NIEUW: Protocol inspectie zink- en sluitvoegen vertalen naar stroomschema voor tunnelbeheerder.

Q4 2023
4

NIEUW: Risico-inventarisatie mogelijk zandpompeffect bij ginaprofiel.

Q4 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Bijdrage aan de Werkwijzer monitoring zinktunnels voor het deel over zinkvoegen.

1

Volgen van de onderzoeken van Rijkswaterstaat/Savera om tot een goede aanpak van de renovatie van de voegen van de Heinenoordtunnel te komen.

1

Commissiebijeenkomst waarbij de renovatieplannen van Rijkswaterstaat/Savera voor de voegen van de Heinenoordtunnel zijn beoordeeld.

2

Werkgroep gevormd die eind 2022 de conceptrapportage naar de maximaal toelaatbare vervormingen van omegaprofielen gaat opleveren.

2

Interview met betrokkenen voor artikel in de Onderbouwing.

-

Good to know

Bij de renovatie van de Heinenoordtunnel gaat speciale aandacht uit naar de zinkvoegen. Tijdens de planfase ontdekte Rijkswaterstaat dat de metalen klemstrips in de voegen fors zijn gecorrodeerd. Om deze corrosie te stoppen, zijn maatregelen nodig. Vooral met proefopstellingen buiten de tunnel  onderzoeken Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Savera III of de gekozen oplossingen effectief en uitvoerbaar zijn. Ruben van Monfoort volgt namens de commissie Voegen de renovatie van de zinkvoegen van de Heinenoordtunnel. Halverwege 2023, als alle onderzoeken klaar zijn, wordt de eindrapportage daarvan verwacht. In de commissie zijn in 2022 door de aannemer en Rijkswaterstaat presentaties gegeven over de ervaringen bij de onderzoeken naar de renovatie van de voegen. Ook een vertegenwoordiger van de Oresundtunnel in Denemarken is bij twee overleggen aangesloten om de plannen voor het onderzoek naar de zinkvoegen daar te presenteren en kennis te delen over de renovatie van de Heinenoordtunnel.
>> Lees meer in de Verdieping

Tevens is onderzoek naar de restlevensduur van omegaprofielen van start gegaan en is besloten de ervaringen met kathodische bescherming bij de Kiltunnel toe te voegen aan de rapportage over de voegaanpak van de Heinenoordtunnel. In 2023 wil de commissie een risico-inventarisatie uitvoeren naar het zandpompeffect.

Werkwijzer monitoring zinktunnels

Na een uitgebreide review door de markt is versie 1 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels definitief vastgesteld. Hierna zet de TU Delft een uitvraag voor 5 PhD’s uit in haar netwerk en dat van het COB.
>> Lees meer op de projectpagina

Vervolgtraject
De Begeleidingscommissie instrumentarium SHA werkt aan een versie 1 van het programma van eisen voor dataverzameling. Dit wordt uiteindelijk een hoofdstuk in de Werkwijzer monitoring zinktunnels. In de huidige versie 1 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels is al aandacht besteed aan dataverzamelen, dit wordt uitgebreid in een volgende versie. Voor de Willemsspoor-, Noord- en Drechttunnel wordt de werkwijzer vertaald in een gedetailleerde uitvraag naar de markt. De resultaten van deze aanbestedingen bieden praktische inzichten van de monitoring van tunnels, maar zijn tevens de basis van versie 2 van de werkwijzer.

Rapport mei 2020: overzicht praktijkonderzoeken

Na een eerste inventariserende studie in 2013-2014 (zie rechts) is er in zes zinktunnels praktijkonderzoek verricht. De resultaten zijn door de commissie gebundeld in een rapport. De publicatie beschrijft ook enkele nieuwe inzichten die de praktijkstudies hebben opgeleverd.
>> Download rapport van de kennisbank

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Leo Leeuw, rol: Erelid
Jan Jonker, rol: Lid
Chris Hakkaart, rol: Lid
Gerrit Wolsink, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Stephan van der Horst, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
André de Graaf, rol: Lid
Nicas van den Brink, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Hans de Wit, rol: Lid

Witteveen+Bos - Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter