De commissie Degradatie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen. Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van de constructie als geheel.

De renovatie van de Maastunnel biedt de BV Nederland een kans om door middel van monitoring meer fundamentele kennis te vergaren over de degradatieprocessen. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven bereid te zijn tijdens de uitvoering van de renovatie van de tweede buis de TU Delft en het COB in staat te stellen deze monitoring in te richten, uit te voeren en te benutten voor wetenschappelijk en praktisch gebruik. De commissie Degradatie zal de begeleiding, interpretatie en veralgemenisering van dit onderzoek op zich nemen. De uitkomsten worden via de stuurgroep vertaald in aio-onderzoek op universiteiten, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

Naast de Maastunnel zijn ook de Kiltunnel en Heinenoordtunnel actief betrokken bij dit project. Bij de Piet Heintunnel spelen ook vragen rondom brandcomportimentering en brandwerende bekleding en materialen, die binnen het onderzoeksproject opgepakt kunnen worden.

Daarnaast hebben Rijkswaterstaat, het platform Niet-rijkstunnels, het KPT en anderen betrokkenen hebben zich georganiseerd in het ‘Pact van Houten’ om proeven, onderzoeken en communicatie over het afspatgedrag van beton bij tunnelbranden te organiseren en op elkaar af te stemmen. Het is nog onbekend welke conclusies hieruit komen en welke effecten dit zal hebben op de uitvoering van nieuwbouw en renovatie/beheer van tunnels. Het COB zal zich dienstverlenend in dit proces opstellen.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Concrefy B.V.

Locatie: Venlo, Olivier van Noortweg 10
Andrija Blagojevic, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Secretaris

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid

PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid
Martijn Blom, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Lid
SGS Nederland B.V.

SGS Nederland B.V.

Locatie: Spijkenisse, Malledijk 18
Michel Boutz, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Voorzitter
Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Locatie: Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 13
Hans van den Hondel, rol: Lid

VolkerWessels Infra

Locatie: Vianen, Lange Dreef 19
Eelco van der Weij, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Lottman, rol: Lid