In een theoretische studie is het risico op falen van omegaprofielen en klemverbindingen gemodelleerd vanuit de vraag of torderen van een omegaprofiel kan leiden tot ontoelaatbare spanningen in het omegaprofiel of overschrijding van de maximaal opneembare kracht in de klemverbinding.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door met elkaar een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren. Een van de openstaande vragen is de betrouwbaarheid van de omegaprofielen en de klemverbinding waarmee ze aan de tunnelelementen zijn bevestigd.

Het COB is al langere tijd bezig met onderzoek naar de restlevensduur van de zinkvoegen van afgezonken tunnels. Er zijn verschillende rapporten gepubliceerd die de mogelijke risico’s beschrijven en adviezen geven over de aanpak bij Renovatie. Onderdeel van de onderzoeken is het inspecteren van zinkvoegen met behulp van endoscopie. Bij deze onderzoeken is gebleken dat de omegaprofielen bij sommige voegen zijn getordeerd. De vraag is of dit het risico op falen, van het omegaprofiel of van de klemverbinding waarmee het omegaprofiel is bevestigd aan het tunnelelement, vergroot.

Torderen van het omegaprofiel ontstaat in de wanden doordat een zettingsverschil optreedt voordat het omegaprofiel is aangebracht. In dat geval is monteren van het omegaprofiel alleen mogelijk door het te plooien. Torsie kan ook optreden wanneer zetting optreedt nadat het omegaprofiel is gemonteerd. Nadat de zinkvoeg is afgebouwd voorkomt de tandconstructie verdere zetting. Torsie van het omegaprofiel speelt voornamelijk bij de overgang tussen landhoofd en tunnelelement.

De vraag is of het torderen van het omegaprofiel kan leiden tot een groter risico op falen van het omegaprofiel of de klemverbinding. Meer specifiek: kan torderen leiden tot ontoelaatbare spanningen in het omegaprofiel of kan de maximaal opneembare kracht in de klemverbinding worden overschreden?

In een theoretische studie is de situatie geanalyseerd en gemodelleerd. Vanuit de commissie Voegen heeft een subgroep de mogelijke spanningstoename in omegaprofielen en klemverbinding gemodelleerd. Het rapport Effect van plooivorming bij omegaprofielen is op 30 maart 2023 gepresenteerd.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Extra deliverable: Rapport effect van plooivorming bij omegaprofielen

Gereed

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Review van de conceptrapportage.

1

Aanpassen concept tot een definitief rapport.

1

In het kader van eventueel vervolg onderzoek in 2024: bezoek aan Trellenborg om de mogelijkheid van een fysieke modelproef te bespreken.

-

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Chris Hakkaart, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Rapporteur

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Douwe Dijkstra, rol: Rapporteur
Roline Montijn, rol: Rapporteur
Bard Louis, rol: Rapporteur

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid