Op 30 maart 2023 organiseert het COB bij Expo A16 Rotterdam de Kennisdag civieltechnisch renoveren. De bijeenkomst begint met een inlooplunch om 12 uur en duurt tot 17 uur. Gedurende deze middag stemmen civieltechnische experts de samenhang af van onderzoeksprojecten binnen de ontwikkellijn Civiel van het COB-tunnelprogramma: wie doet wat, wanneer, waarom en voor wie? Let op: om deel te nemen dient uw organisatie participant te zijn of worden van het COB.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 12.00 uur – Inlooplunch
  • 12.30 uur – Welkom – door Karin de Haas
  • 12.35 uur – Update ontwikkellijn Civiel – door Brenda Berkhout
  • 12.50 uur – Inspireren en leren, deel 1
  • 14.15 uur – Pauze
  • 14.45 uur – Kick-off nieuwe projecten (parallelsessies)
  • 15.45 uur – Pauze
  • 16.00 uur – Inspireren en leren, deel 2
  • 16.45 uur – Terugkoppeling – door Brenda Berkhout en de projectleiders
  • 17.00 uur – Afsluiting

Binnenkort komt alle informatie over de nieuwe projecten online, zodat u zich kunt voorbereiden om op 30 maart 2023 het juiste project te kiezen. 

Let op: meld u (opnieuw) aan als expert civiel!

De ontwikkellijn Civiel uit het tunnelprogramma krijgt een nieuwe inrichting. De drie commissies Voegen, Deformatie en Degradatie zijn opgeheven en worden vervangen door werkgroepen met eigen deliverables, begeleidingscommissies voor PhD’ers of PdEng’ers en een overkoepelende Expertgroep civiel. Wilt u uw kennis en ervaring (blijven) delen in een onderzoeksproject van het COB? Zorg dan dat u zich aanmeldt. Als u al deelnemer was, wordt u niet automatisch lid van het vervolgproject. Let op: om deel te nemen dient uw organisatie participant te zijn of worden van het COB.

Aanmelden kan tot dinsdag 28 maart 2023 en solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 28 februari 2023.

>> Bekijk de uitvraag en het aanmeldformulier