Op basis van de ervaringen bij de Westerscheldetunnel wil het COB-netwerk de ontwikkeling van virtueel OTO stimuleren en andere tunnelprojecten helpen in hun visievorming en praktische uitwerking.

De ervaring is dat het in de praktijk onmogelijk is om alle betrokkenen voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Er wordt op allerlei plekken volop geëxperimenteerd met digitale en virtuele instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. De Westerscheldtunnel lijkt hierin in Nederland koploper te zijn, maar ook op andere plekken (knoppentrainer A4, Railcenter (m.b.t. Railinfra), i-bediencentrale, Gaasperdammertunnel, Zuidasdok, RijnlandRoute, Coentunnel, Velsertunnel en KWA-tunnel) is en worden instrumenten ontwikkeld.

Doel van het project

Met dit project wil het COB-netwerk op basis van de ervaringen, meningen en ideeën van de direct betrokken stakeholders (tunnelbeheerders, -bedieners, -hulpdiensten, -BG, veiligheidsbeambten, projectorganisaties, etc.) de ontwikkeling van virtueel OTO in kaart brengen, stimuleren en deze stakeholders helpen in hun visievorming en het maken van strategische keuzes.

Door middel van demonstraties en rondetafelgesprekken bij diverse stakeholders gaat het projectteam onderzoeken wat de toegevoegde waarde kan zijn van virtueel OTO bij het bereiken en op niveau houden van (een deel van) de leerdoelen die bij OTO horen, ten opzichte van de nu gebruikte niet-virtuele werkvormen. De resultaten van dit traject worden op 28 januari 2021 tijdens de Tunneldag van het COB gepresenteerd.

Deelnemers

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid Kernteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid Kernteam

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid Kernteam

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Jeroen Halbesma, rol: Lid Kernteam
Peter Kooijman, rol: Secretaris

Instituut Fysieke Veiligheid

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Eric Didderen, rol: Lid Kernteam
Rijkswaterstaat NOVA

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid Kernteam

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Lid Kernteam

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Voorzitter

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid Kernteam